۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

119.

انجیل مرقس چه می ­گوید؟

مرقس کیست و چگونه انجیل را نوشت؟ چرا انجیل او اینقدر زنده و موزن است؟ جزییات

دقیق ­تر و تفسیرهای عمیق ­تر را در 187صفحه بخوانید.

118.

انجیل لوقا چه می ­گوید؟

چه شادی ­ای در این انجیل هست که خواندن آن را شیرین می­ کند؟ انجیل لوقا را انجیل شادی می­ دانند. دلیل آن را در تفسیری سنجیده و ساده در 199 صفحه خواهید خواند.

121.

انجیل یوحنا چه می ­گوید؟

فرزند رعد بود و آرام و قرار نداشت، با کلمه ی خدا آرام گرفت و سر روی شانه او گذاشت و فرزند و رسول محبت شد. راز این عشق و آرامی را در 243 صفحه ی این کتاب بخوانید.

120.

انجیل متی چه می ­گوید؟

چرا انجیل متی نسبت به اناجیل دیگر کند و آهسته قدم می­ زند؟ برعکس خود متی که بی ­درنگ باجگیری را رها کرد و در پی استاد رفت. راز عمیق این آرامی و آهستگی را در 280 صفحه این کتاب بخوانید.

123.

تجهیز مقدسان

نویسنده: تَت استیوآرت

درمانده بارها و بارها دعا کرده­ اید که

روح­ القدس عطای شما را عطا کند؟ آقای تت استیوارت در 64 صفحه شما را مجهز خواهد کرد.

122.

انسان نوین

نویسنده: توماس مرتون

ناامیدی و ناتوانی روح مدرن دردی­ست عمیق که دست از سر بشر برنمی ­دارد. توماس مرتون در 111 صفحه با تعمق و تفکر هویت روح و روان بشر را کشف می­ کند و راه چاره را نشان

می­ دهد.

125.

عشای ربانی،

سرچشمه زندگی کلیسا

وقتی مسیح گفت جسم مرا بخورید و خون مرا بنوشید تا حیات جاودان را دریافت کنید، مردم حرف او را نفهمیدند و شاگردان به شک افتادند تا شبِ پیش از مصلوب شدنش که باز این رسم را با نان و شراب مرسوم کرد. نفهمیده و شک کرده از کنار این راز نگذرید، در 31 صفحه به عمق عمل او پی ببرید.

124.

ارمیای نبی

وعده رهایی ایرانیان را از زبان این نبی شنیده و خوانده ­اید. دورادور با شخصیت او آشنایی دارید اما این کتاب 24 صفحه ­ای را بخوانید تا از نزدیک با او آشنا شوید.

127.

اعتراف به گناهان چرا؟

چه سری در اعتراف به گناهان هست؟ چرا بسیاری ایمانداران از آن طفره می ­روند؟ 128 صفحه ی این کتاب به این راز مقدس می­ پردازد.

126. 

اشتیاق برای کامل شدن

نویسنده: جی آدامز

چگونه ممکن است انسان گناهکار کامل شود؟ چه کاری از دست مذهب ساخته است؟ فیض مسیح چطور انسانی را کامل می­کند؟ جی آدامز پاسخ را در رساله یعقوب پیدا کرده و در 92 صفحه با ما درمیان گذاشته است.

129.

ازدواج راز مقدس

عشق چیست؟ چرا با عشق ازدواج می­ کنم و با بی ­میلی ادامه می­ دهم؟ این سوال زن و مردهای بسیاری است و پاسخ­ های کوتاه و سرسری دریافت می­ کنند و باز به کسالت زناشویی ادامه می ­دهند. 15 صفحه این متن را به دقت بخوانید.

128.

اتحاد

در ظاهر رساله کم و کوتاهی ­ست ولی در خواندن آن کوتاهی نکنید و 40 صفحه ی آن را برای یکی شدن تمام کلیساها در مسیح بخوانید.

131.

فلسفه

مقدمه­­ ای کوتاه و زنده از ادوارد کرگ در 101 صفحه خواهید خواند و بیشتر با فلسفه و مباحث آن آشنا خواهید شد.

135.

فرهنگ الهیات عهد جدید

نویسنده: گزاویه لئون دوفور

آقای گزاویه لئون دوفور در 249 صفحه، کامل و جامع، فرهنگی را در دسترس ما گذاشته که از هر لحاظ غنیمتی الهیاتی برای فارسی­ زبانان است.

.5000

فرهنگ عهد جدید

نویسنده: گزاویه لئون دوفور

با مکان­ ها، اشخاص و اعیاد مذهبی زیادی در عهد جدید روبرو شده­ اید و شناختی از هیچ کدام ندارید؟ توضیحات انتهای کتاب مقدس هم کامل نیست. این فرهنگ کاملِ 204 صفحه ­ای از آقای گزاویه لئون دوفور به کمک شما می­ آید.

132.

فلسفه کهن

نویسنده: جولیا آناس

دو تن از استادان دانشگاه جولیا آناس را برای این مقدمه 89 صفحه ­ای کوتاه و مختصر

ستوده­ اند. شروع سبک و راحتی است برای شناخت مقدماتی فلسفه کهن.

134.

فرهنگ الهیات عهد جدید

( جلد دوم. راز پسر قدوس.

بخش اول: آزادی-شرم)

نویسنده: گزاویه لئون دوفور

آقای گزاویه لئون دوفور در 331 صفحه، کامل و جامع، فرهنگی را در دسترس ما گذاشته که از هر لحاظ غنیمتی الهیاتی برای فارسی ­زبانان است.

133.

فرهنگ الهیات عهد جدید

(جلد اول. راز پسر قدوس.

خدا، پدر و آفریدگار، نقشه او)

نویسنده: گزاویه لئون دوفور

آقای گزاویه لئون دوفور در 249 صفحه، کامل و جامع، فرهنگی را در دسترس ما گذاشته که از هر لحاظ غنیمتی الهیاتی برای فارسی­ زبانان است.

137.

فریسیان و انجیل­ها

فرقه ی فریسی­ ها، در مورد این فرقه چه

می­ دانیم؟ فرقه ­ای که مسیح را دستگیر و مصلوب کردند. در 35 صفحه بیشتر در موردشان بخوانید.

.5001

فرهنگ الهیات عهد جدید

( جلد دوم. راز پسر قدوس.

بخش دوم: شریعت - یهود)

نویسنده: گزاویه لئون دوفور

آقای گزاویه لئون دوفور 249 صفحه، کامل و جامع، فرهنگی را در دسترس ما گذاشته که از هر لحاظ غنیمتی الهیاتی برای فارسی­ زبانان.

139.

فرقه­ ها و آیین­ های شیطانی

مسیح فرمود« سقوط او را از آسمان همچون برقی دیدم.» در دنیای تاریک و سقوط کرده، ترق و تروق این برق را در 27 صفحه بخوانید.

141.

فیلوکالیِ کوچکِ دعای قلبی

فیلوکالی، شخصی که پیرو مسیح بود. فیلوکالی، یعنی عشق به زیبایی. می خواهید بیشتر وارد عمق­ های این زیبایی شوید؟ 137 صفحه عاشقانه این کتاب را بخوانید.

143.

قدم­هایی به سوی آزادی

در مسیح

نویسنده: نیل آندرسون

دکتر نیل آندرسون در 34 صفحه به پاهای شما آب می­ زند و خشک می کند تا در این آزادی قدم بزنید.

145.

قداس

دعاهایی که کشیش در کلیسا می ­خواند را در 25 صفحه خواهید خواند.

147.

قوم خدا

نویسنده: جورج تاوارد

چرا خداوند بجای دعوت از یک فرد مشخص، قومی را دعوت می ­کند؟ جورج تاوارد در 17 صفحه پاسخ این سوال را می ­دهد.

149.

گناه و نجات

نویسنده: لسلی نیوبگین

گناه چیست و نجات چیست؟ اسقف لسلی نیوبگین در 66 صفحه شما را بیشتر با این مفاهیم آشنا می­ کند.

151.

هفته مقدس و راز گذر

نویسنده: ویلیام اوشی

« او بره ی واقعی گذر ماست که گناه جهان را برداشت.» ویلیام اوشی در 17 صفحه شما را به اعماق معنای این جمله خواهد برد.

153.

حقیقت رمز داوینچی

نویسنده: سیروس ارشادی

رمانی نوشته شد و در صدر پرفروش ­ترین کتابها قرار گرفت و فیلمی بر پایه آن ساخته و دیده شد اما چه کسی در پی یافتن حقیقت محتوای آن نوشته و تصویر بود؟ دکتر سیروس ارشادی در 15 صفحه حقیقتی را با ما درمیان می ­گذارد.

156.

هم نظری در چهار انجیل

شباهت­ های موجود در چهار انجیل را در 292 صفحه بخوانید.

158.

حضرت مریم، شمایل کلیسای به کمال رسیده در نوشته های یوحنا

نویسنده: ماری پانتاپالیل

نقشی که مریم در نقشه خدا دارد موضوعی است که طی قرنها سبب شده مسیحیان به کلیساهای مختلفی تقسیم شوند. این موضوع ریشه در چه دیدگاهی دارد؟ ماری پانتاپالیل در 238 صفحه به صورت ریشه­ ای به این موضوع می­ پردازد.

138.

فیض تقدیس­ کننده

نویسنده: رابرت گلیسون

رابرت گلیسون، معنا و عمق فیض را فشرده و گیرا در پیمانه ­ای 18 صفحه ­ای ریخته تا بنوشیم.

140.

50 دلیل چرا عیسی به دنیا آمد

تا مصلوب شود.

مهمترین پرسش قرن بیست­ و یکم این است: چرا مسیح تا این اندازه رنج کشید؟ تنها در118 صفحه، دست از حساب وکتابهای انسانی­ مان برداریم و سپس ببینیم باز حاضریم چرتکه ی انسانی­ مان را به دست بگیریم؟

142.

فیلوکسنوس اهل مابوق

نویسنده: سباستین بروک

سباستین بروک در 43 صفحه ما را با جزییات شخصیت عجیب و عمیق فیلوکسنوس آشنا

می­ کند.

144.

قلب ایماندار

17 صفحه برای فهم صخره ­ای که روی آن قلب و ایمان ­تان را بنا کنید.

146.

قدرت بخشش

نویسنده: تَت استوآرت

آیا دشوارتر از ببخش دیگران چیزی وجود دارد؟ بارها خواسته ­اید و چیزی مانع شده که همچنان طلبکار دیگران باشید. چه قدرتی در ببخش هست و با چه قدرتی می توان بخشید؟ کشیش تَت استوآرت در 21 صفحه راز این قدرت را خواهد گفت.

148.

گفتگو مابین ادیان

مسیحیتی که شریعت و مذهب را با آمدن خود خدا بر زمین منسوخ شده می ­داند، چه رفتاری با ادیانی دارد که همچنان پابند شریعت هستند؟ 141 صفحه این کتاب به این موضوع

می­ پردازد.

150.

گذر از اسارت مصر

تازگی از بند اسارت گناه آزاد شده­ ام و کتاب مقدس خریدم و نمی ­دانم مطالعه آن را از کجا شروع کنم و دنبال کنم. این کتاب به یاری ­تان می ­آید. 160 صفحه تفسیر بر کتاب­های خروج، اعداد، لاویان و تثنیه.

152.

هفته رنج و یکشنبه قیام

در 11 صفحه با این هفته و روز و دلیل نامگذاری تاریخی آن بیشتر آشنا خواهید شد.

154.

حل مسائل زناشوئی

ازدواج راز مقدسی با خود دارد، بخاطر همین بیشترین حملات به این راز شده و می­ شود. جی آدامز 91 صفحه مشاوره ای غنی و پرباری به تمام زوج­ها می­ دهد. 

157,

شفای احساسات آسیب­ دیده

نویسنده: دیوید ای.سیمندز

این کتابی است که برای مردم روزگار ما نوشته شده است، یعنی عصر بهم ریختگی اعصاب. دیوید ای.سیمندز به جای آنکه روی اعصابتان راه برود در 203 صفحه راه آرامش را

نشان ­تان خواهد داد.

160.

حکمت و دعا

تفسیری 192 صفحه­ای از کتابهای مراثی، روت، یونس، غزل غزلها، امثال، جامعه، ایوب، مزامیر.

159.

حکمت مرد فقیر

نویسنده: الوار لو کلرک

یادآوری حکمت، روحیه، منش عمیق فرانسیس قدیس در مقابل خدا و انسان، هدف الوار لو کلرک در این کتاب 53 صفحه ­ای است.

162.

حقوق بشر

نویسنده: اندرو کلپهام

اندرو کلپهام در 135 صفحه ی فشرده و مختصر، شما را با این مفهوم آشنا خواهد کرد.

161.

حزقیال

حزقیال، نبی یا رائی دره ی استخوانهای خشک. حزقیال، نبی بی اشک، بر سر جنازه همسر محبوب. در 25 صفحه پرتره ی این رائی را رویت خواهید کرد.

164.

چگونه کتاب مقدس را

درست درک کنیم؟

نویسندگان: گوردن فی و داگلاس استیوارت

مترجم عزیز و محترم این کتاب، آقای آرمان رشدی، می ­گوید افتخار ترجمه ی مفیدترین تفسیرها را به دست آورده است. 267 صفحه ی مفید و ثمربخش آقایان گوردن فی و داگلاس استیوارت را از دست ندهید.

163.

حکم کردن

فرمان حکم نکنید تا بر شما حکم نشود را

شنیده ­ایم، اما با رفتارهایی در کلیسا مواجه

می ­شویم، آن وقت چه؟ حکم کنیم یا نکنیم؟ 4 صفحه این متن را بخوانید.

166.

ایمان به خدای پدر

وقتی از خدای پدر حرف می ­زنیم از چه کسی حرف می­ زنیم؟ 9 صفحه ­ی این مقاله

ویژگی­ هایی از این پدر را با ما در میان

می­ گذارد.

165.

حضور خدا

نویسنده: جورج تاوارد

حاضرید معنای حضور خداوند را دریافت کنید؟ جورج تاوارد در 19 صفحه، برای رفتن به این حضور، شما را راهنمایی می­ کند.

168.

ایلیا و الیشع

به نظر می­ رسد که در دنیای امروز، اوضاع نامشخص، اخلاقیات ساده و جاذبه ادیان مد روز، دعوت­های انجیل را تحت شعاع قرار داده است. دو نبی بزرگ که تاثیر عمیقی بر سنت یهود و مسیحی گذاشته­اند می­ توانند الگوهایی برای این دوران باشند. در 31 صفحه بیشتر با این دو شخصیت آشنا شوید.

167.

زندگی هدفمند

نویسنده: ریک وارن

کتابی عجیب و عمیق از آقای ریک وارن. نویسنده وعده داده با خواندن چهل فصل این کتاب شخصیت شما به شدت دگرگون و به شخصی کاملا جدید تبدیل خواهید شد. فروش میلیونی این کتاب در سرتاسر جهان نشانه ی آشکاری از این دگرگونی بوده و هست.

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

آدرس و شماره تلفن:

:نوید رهایی در شبکه های اجتماعی

  • Facebook
  • Instagram
  • telegram
  • YouTube

:دوستی با خدا در شبکه های اجتماعی

  • website
  • telegram
  • Facebook
  • Instagram

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به کلیسای نوید رهایی میباشد