top of page

 

«كتاب مقدس درباره تناسخ چه می گويد؟»

 

پرسش: «آیا كتاب مقدس در خصوص تناسخ صحبت می كند؟ ما از كجا بدانیم كه این تنها زندگی ما است؟»

 

   پاسخ ما:

   یک سوال بسیار عالی. بجز پاسخی كه در اینجا می خوانید، ما یک مقاله دیگر نیز داریم كه درباره این موضوع بحث و گفتگو می كند:

«تناسخ، كارما و زندگی پس از مرگ.»

   در پاسخ به سوال شما بایستی بگویم كه كتاب مقدس هرگز اشارهای به تناسخ نمی كند و در واقع خلاف این موضوع را اظهار می كند

«همان‌طور که همه باید یک‌بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند.»

(عبرانیان ۹ : ۲۷)

 

   اگر كتاب مقدس صحیح است، چرا خدا اجازه تناسخ روح در جسم تازه را نمی دهد؟ این گونه فكر كنید كه ممكن است نظریه تناسخ از درون عیب و نقص داشته باشد. تئوری تناسخ از این قرار است كه با داشتن زندگی های متعدد به دفعات كافی، یک شخص بالاخره موفق می شود تا به نحوی یک زندگی صحیح را سپری كرده و اجازه ورود به بهشت/ نیروانا را كسب نماید.

   بسیاری از مردم به نظر خودشان هم اینک به اندازه كافی برای ورود به بهشت خوب هستند… (آنها به هیچ بانكی دستبرد نزده اند و یا كسی را به قتل نرسانده اند.) در تناسخ، نظریه بسیار شبیه به این است. تنها تفاوتی كه وجود دارد این است: «تناسخ اظهار می كند كه شما به مرور زمان به اندازه كافی خوب خواهید بود.»

   چرا چنین الگو یا طرحی دارای نقص است؟ زیرا برای گناه كار بودن انسان فكری نشده است. كتاب مقدس می فرماید كه قلب انسان از همه چیز فریبنده تر است. (ارمیا ۱۷ : ۹) این خیلی بد است. بدتر از این هم می شود. كتاب مقدس همچنین می فرماید كه همه گناه كرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند (رومیان ۳ : ۲۳)، جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یكی از ما به راه خود برگشته بود (اشعیا ۵۳ : ۶)، نیكوكاری نیست و یكی هم نی (مزمور ۵۳ : ۳)، زیرا مرد عادلی در دنیا نیست كه نیكویی ورزد و هیچ خطا ننماید (جامعه ۷ : ۲۰).

   بنابراین چه فایده ای خواهد داشت اگر ما در بدن های مختلف به این دنیا بازگردیم؟ درجه تغییر به اندازه كافی نخواهد بود تا تفاوتی ایجاد كند. شما اولین زندگی خود را بصورت گناه كاری می گذرانید كه از خدا روی گردانیده است، سپس به شكل یک شخص دیگر به این دنیا بر می گردید كه كمابیش یک گناهكار است و از خدا روی برگردانیده است.

   این چرخه متناوب بی پایان برای هیچ كس فایده ای در بر نخواهد داشت. از آن جایی كه ما گناه كار هستیم، به بخشش نیاز داریم. چون همه ما از خدا روی گردان هستیم، لازم است تا به سوی او باز گردیم. (توبه) این پیام ثابت كتاب مقدس است.

   خدا به ما می گوید تا برای بخشش گناهان خود به او روی آوریم و برای شناختن او، وی را جستجو كنیم. اگر این كار را انجام دهیم، بهشت از این دنیا آغاز شده و می تواند تا دنیای دیگر نیز ادامه داشته باشد.

   موضوع این نیست كه ما در مكان متفاوتی زندگی كنیم… آنچه كه اهمیت دارد خود خداست. اگرچه كتاب مقدس تناسخ را تكذیب می كند، اما درباره یک رستاخیز برای تمامی انسان ها سخن می گوید:

«از این تعجّب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همة مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود

بیرون خواهند آمد: نیکوکاران برای حیات خواهند برخواست و گناهکاران برای محکومیّت.»

(یوحنا ۵ : ۲۸ – ۲۹)

 

   در این جا مطالب بیشتری از كتاب مقدس در خصوص آن داوری می خوانیم:

«آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته… و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند

و کتابها باز می‌شد… و مردگان بر طبق آنچه در کتابها نوشته شده بود یعنی مطابق کارهای خود داوری شدند… و 

هرکس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، به درون دریاچه آتش افکنده شد. 

(مكاشفه ۲۰ : ۱۱ – ۱۵)

 

   آیا مایلید بدانید كه چكار باید بكنید تا نام شما در دفتر حیات نوشته شود؟ با صداقت و خلوص نیت بخشش خدا را بطلبید. عیسی به خاطر گناهان شما مرد تا شما بخشیده شوید. اما برای دریافت بخشش خدا بایستی با صداقت و تعهد به سوی خدا روی آورید.

 

«لطفاً شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نمایید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page