top of page

 

«چرا خدا اجازه مي دهد درد و رنج وجود داشته باشد؟»

 

سئوال: «چرا بایستی درد و رنج وجود داشته باشد؟ سوال من این است كه چرا خدا اجازه میدهد تا مردم متحمل دردهای فیزیكی شوند؟»

 

   پاسخ ما:

   ما مطمئن نیستیم كه خدا دربارهسوال شما در كتاب مقدس پاسخی داده باشد. ما فكر نمی كنیم كه خدا به این پرسش كه «چرا» در این برهه از زمان او اجازه می دهد تا یك سری از مسائل اتفاق بیفتد پاسخی واضح و آشكار داده باشد. به احتمال زیاد او درباره تمامی اینها بعداً توضیح خواهد داد، شاید در روز داوری.

   اما حتی با وجود سوالاتی كه بدون پاسخ مانده اند به نظر میرسد كه خداوند فكر میكند به اندازه كافی پاسخ هایی در اختیار ما قرار داده است تا بتوانیم به او روی آورده و با فروتنی و صداقت او را جستجو كنیم.

   ما فكر نمی كنیم كه در روز داوری مردم بتوانند بگویند… «من به تو ایمان می آوردم اگر درد و رنج و شرارتی نبود!» ما فكر نمی كنیم كه خدا این توجیه را بپذیرد. خدا می داند چكار میكند. اگر او در خصوص موضوعی سكوت اختیار كرده حتماً حساب همه چیز را كرده است. به هر حال بعد از گفتن این سخن، چند نكته وجود دارد كه بایستی مورد ملاحظه قرار گیرد.

   اولین نكته عیسی مسیح است. زمانی كه خدا جسم پوشید، او از تحمل درد و رنج امتناع نكرد. او متحمل درد و رنج شد. به طور قطع، این موضوع در كل نقشه موجود بایستی دارای مفهوم باشد.

   نكته دوم این است كه عیسی می گوید ملكوت وی از این دنیا نیست. خدا جهان را از طریق فرستادن كلام خود (عیسی) به این دنیا محبت نمود. اما خدا این جهان و طریقی كه جهان اداره می شود را دوست ندارد (خودخواهی، گناه و صدماتی كه مردم به خود و دیگران میزنند). خداوند دنیایی را دوست دارد كه قرار است بیاید، جایی كه عزا، گریه، مرگ و یا درد نخواهد بود. این ملكوت اوست.

   نكته سوم این است كه تنها خدا نیكوست. اگر نگرش ما باعث می شود تا درباره خدا بد قضاوت كنیم، پس طرز نگرش ما به مسائل هر طور كه باشد كامل نیست و ما كل داستان را نمی دانیم. خدا كامل است. او كاملاً منصف است. او نیكوست. آنگونه كه خدا عمل می كند، طریقه صحیح و نیكوست، اگرچه شاید ما كاملاً راه های او را درك نكنیم.

   عیسی فرمود كه در این دنیا شما سختی هایی خواهید داشت. عیسی این را خطاب به كسانی اظهار كرد كه قرار بود به خاطر نام او مورد تنفر مردم قرار بگیرند (نفرت از جانب مردم چون به عیسی ایمان داشتند). اما عیسی همچنین فرمود:

« این چیزها را به شما گفتم تا در اتّحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان

رنج و زحمت خواهید داشت. ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شده‌ام.»

 (یوحنا ۱۶ : ۳۳)

 

   خداوند ما را در این دنیا تنها نگذاشته است. او ما را رها نكرده است.

«برای خواندن مقاله ای كه توضیح می دهد ما هنگام تحمل درد و رنج در خصوص چه چیزهایی میتوانیم روی خدا حساب كنیم، لطفاً این قسمت را ملاحظه كنید. جایگاه خداوند در میان این فجایع كجاست؟»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page