top of page

دوست عزیز، خداوند عاشق توست!

«ما می‌دانيم كه خدا چقدر ما را دوست می‌دارد، زيرا گرمی محبت او را چشيده‌ايم. ما محبت او را باور می‌كنيم. خدا محبت است! و هر كه با محبت زندگی می‌كند، با خدا زندگی می‌كند و خدا در وجود اوست.» رساله ی اول یوحنا باب 4 شماره 16 (از ترجمه تفسیری کتاب مقدس)

امروز صبح، آفتاب طلوع کرد و زمین رو با نور در بر گرفت..

گل ها باز شدن تا گرمای خورشید رو دریافت کنن.. پرنده ها با آوازشون به این نور خوش آمد گفتن…

خداوند گفت: “نور بشود” و تمام هستی به حرکت افتاد…

تنها با چند کلمه از کسی که سرچشمه حیاته…

او قادره تنها با کلامش همه چیز رو عوض کنه..!

امروز هم خداوند مشتاقه تا نور رو به زندگی تو بتابونه، به تمامی زوایای زندگیت..

و گرما رو به قلبت بیاره..

باور کن و همسو با این آفرینش، بخواه تا این نور و گرما رو دریافت کنی!

دوست عزیز خداوند عاشق توست..

این حقیقت جاودان رو دریافت کن..

محبت او تغییر ناپذیر و ابدی است!

زمانی که غم داری، خدا اشک هات رو جمع میکنه..!

زمانی که پیروز میشی، خداوند شاد میشه..!

زمانی که خودت رو باور نداری، خدا تو رو باور داره و منتظره تا بلند شی..!

عشق خدا بی حد و مرزه!

با من خداوند رو ستایش کن:

“خداوندا، ممنونم که تو با عشقی تمام نشدنی، هر لحظه با منی و حواست به من هست. و منو با تمام دل دوست داری. با تمام وجودم میخوام که این عشق رو دریافت کنم. از تو ممنونم ای خداوند.”

آمین

11 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page