top of page

 

«آيا عيسی همسر داشت؟»

 «در اینجا چیزهایی را كه باید در نظر بگیرید خواهید خواند»

   پاسخ ما:

   كتاب «كد داوینچی» اظهار می كند كه عیسی و مریم مجدلیه ازدواج كرده بودند، اما هیچ پایه و اساس تاریخی در این خصوص وجود ندارد.

دُن براون این تفكر را از یك رمان افسانه ای به نام «خون مقدس، جام مقدس» كه در دهه ۱۹۸۰ به چاپ رسیده اقتباس كرده است.

   قطعاً این یك رمان نمایشی و سرگرم كننده است، اما چنین مطلبی در هیچ یك از انجیل ها و یا دیگر قسمت های عهد جدید كه معتبرترین منابع تاریخی می باشند نوشته نشده است.

   سه انجیل از انجیل های چهارگانه در عهد جدید بین سالهای ۲۰ – ۴۰ پس از مرگ مسیح، و انجیل یوحنا ۲۰ سال پس از آن نوشته شده اند.

نامه های پولس در عهد جدید حدود ۳۶ سال پس از مرگ عیسی نوشته شده اند، و پولس خود یكی از هم دوره های عیسی بوده است.

   هیچ كدام از این اسناد اشاره ای بر این موضوع ندارد كه عیسی ازدواج كرده بوده است. حتا نوشته هایی كه یكی دو سده پس از عیسی نوشته

شده اند و كتاب «كد داوینچی» عنوان «دیگر انجیل ها» را به آنها اطلاق می كند نیز اشاره ای به متاهل بودن عیسی ندارند.

   در این نوشته ها از نام های هم دوره های عیسی استفاده شده است، اگرچه در حقیقت این نوشته ها به وسیله ی آن ها نوشته نشده است. پطرس، نویسنده ی انجیلی كه به اصطلاح «انجیل پطرس» نامیده می شود نیست، و یهودا نویسنده ی«انجیل یهودا» نمی باشد، و نه توما… پس متوجه موضوع می شوید.

   كتاب «كد داوینچی» به انجیل فیلیپس اشاره دارد، نوشته ی دیگری كه تاریخ آن به سالهای ۱۸۰ – ۲۵۰ میلادی و یا احتمالاً دیرتر باز می گردد. فیلمی كه به این نوشته ها منسوب می شود اینگونه از ادعای خود حمایت می كند كه وقتی رابطه ی عیسی با مریم مجدلیه توضیح داده می شود، لغت «همنشین» كه به زبان «آرامی» در متن وجود دارد ممكن است به معنای «زوج» باشد.

   اما حتا در اینجا نیز انجیل فیلیپس به زبان «آرامی» نوشته نشده است، بلكه به زبان «قبطی» بوده و در حقیقت هنگام اشاره به مریم مجدلیه از واژه ی یونانی «كوینونوس» استفاده شده است كه به معنای دوست و شریك است و نه به معنای همسر. بنابراین كل مطلب این است كه یك فیلم

پر فروش ساخته شود، اما هیچ پایه و اساس تاریخی در این باره وجود ندارد.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page