top of page

 

«آيا گزارش های موجود در انجيل ها در رابطه با عيسی قابل اطمينان هستند؟»

 

 

   تاریخ نگاران غیر روحانی حقایقی كلی از زندگی عیسا به ثبت رساندند، اما نزدیكان صمیمی وی كه شاهدانی عینی بودند گزارش های مفصل تری را با جزئیاتی كامل تر ارائه دادند.

   این گزارش ها انجیل های چهارگانه نامیده می شوند و چهار كتاب اول در عهد جدید را تشكیل می دهند. چگونه می توانیم اطمینان حاصل كنیم كه تاریخچه ی زندگی مسیح صحت دارد؟

   زمانی كه تاریخ نگاران می خواهند قابلیت اطمینان یك زندگی نامه را تعیین كنند، این سوال را می پرسند: «چند منبع دیگر وجود دارد كه

گزارش هایی با همان شرح مشابه را در خصوص شخص مورد نظر ارائه می دهد؟»

   روش كار به این صورت است: فرض كنید در حال جمع آوری شرح زندگی نامه درباره ی جان اف. كندی هستید. اشخاص بسیاری را می یابید كه درباره ی خانواده ی او، دوره ی ریاست جمهوری وی و چگونگی برخورد وی با بحران موشكی كوبا برای شما توضیح می دهند و تقریباً همه ی آنها حقایق مشابه ای را گزارش می كنند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   حال فرض كنید كه یكی از آنها گزارش دهد كه جان اف. كندی به مدت ده سال به عنوان یك كشیش در آفریقا زندگی كرده است و یا شخص دیگری گزارش كند كه در همان زمان او در ایالات متحده بوده است؛ یك تاریخ نویس دقیق گزارش هایی را در نظر می گیرد كه با یكدیگر هم خوانی داشته باشند.

   آیا زمانی كه درباره ی عیسای ناصری می خوانیم، گزارش های متعددی را می یابیم كه به یکدیگر شبیه هستند یا خیر؟ بلی، در عین حال كه

همه ی اطلاعات در هر چهار انجیل كاملاً شبیه به هم نیستند، اما انجیل های چهارگانه یك داستان واحد را تعریف می كنند.

   دو انجیل توسط متی و یوحنا نوشته شده است، مردانی كه شخصاً عيسا را به خوبی می شناختند و بیش از سه سال با او سفر كردند. دو كتاب دیگر توسط مرقس و لوقا نوشته شده است كه از یاران نزدیك رسولان بودند. این نویسندگان در ارتباط با حقیقت هایی كه می نگاشتند دسترسی مستقیم داشتند.

   كلیسای اولیه به این خاطر هر چهار انجیل را پذیرفت چون مطابق با همان آگاهی هایی بود كه قبلاً درباره ی زندگی عيسی عمومیت داشت. هر كدام از نویسندگان انجیل ها گزارش های خود را به تفصیل بیان كرده اند. همان گونه كه در گزارش های متعدد كه درباره ی یك شخص واقعی نوشته می شود انتظارش را داریم، سبك و شیوه ی نگارش چهار انجیل متفاوت است ولی حقایق موجود در آنها با یكدیگر هم خوانی كامل دارد.

   ما می دانیم كه نویسندگان انجیل ها داستان های ساختگی سر هم نمی كردند، چرا كه كتاب مقدس نام های معین جغرافیایی و جزئیات فرهنگی خاصی را بیان می كند كه توسط مورخین و باستان شناسان تایید شده است.

   سخنان ثبت شده ی عيسا بسیاری از بحث هایی كه كلیسای اولیه مایل بود در رابطه با آنها اظهاراتی بیان شود را شامل نمی شود. این امر نشان

می دهد كه زندگی نامه نویسان در كار خود امین بوده اند و از قول عيسیF چیزهایی ننوشته اند كه خود در این بین صاحب سودی باشند یا مصلحت زمان بوده باشد.

«برای مشاهده ی نمونه ای از آنچه در یكی از انجیل ها ارائه شده است، اینجا را كلیك كنید.»

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page