top of page

 

«آيا داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج اشتباه است؟

آيا بايستی يک زندگی خسته كننده همراه با پرهيزكاری را بگذرانيم؟»

 

سئوال: «آيا داشتن روابط جنسی قبل از ازدواج اشتباه است؟ چرا همه چيزهای شادی آور و هيجان انگيز مطابق با عقيده شما مسيحيان

نادرست هستند؟ چرا خدايی كه محبت است می گويد شما نمی توانيد كارهايی را كه باعث تفريح و سرگرمی است انجام دهيد؟»

 

   پاسخ ما:

   در اين باره فكر كنيد، آيا راندن يک اتومبيل اشتباه است؟ خير. آيا راندن اتومبيل برای يک نفر كه ۱۳ سال سن دارد اشتباه است؟ بله. رانندگی كردن برای شخصي كه ۱۳ سال سن دارد هيجان انگيز است، اما اين كار زندگی خود فرد و زندگی اشخاص ديگر را به خطر می اندازد.

   آيا داشتن رابطه جنسی كه شادی آور است، بين يک زن و شوهر اشتباه است؟ خير. آيا داشتن رابطه جنسی اشتباه است اگر با همسر شخص ديگری باشد؟ بله.

   ممكن است اين رابطه شادی آور و هيجان انگيز باشد اما اغلب منجر به اندوه و دلشكستگی عظيمی برای همسر و فرزندان آن شخص می گردد. ما دوست داريم تا درباره آن چه درست و يا نادرست است مطابق ميل خود تصميم بگيريم. اين طبيعت انسان است.

   اگر مايل هستيم با كسي رابطه جنسی داشته باشيم، دوست داريم معيارهای شخصی خود را وضع كنيم. اغلب استانداردهای ما از اين قرارند، اگر شخص مقابل ازدواج نكرده است پس اشكالی ندارد. اما اگر شخص در معرض خطر ابتلا به امراض مقاربتی واگیردار باشد چه طور؟ در اين صورت موضوع گيج كننده می شود.

   اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه شخص باردار شود و مجبور باشد با تصميم دشوار سقط جنين مواجه شود چه طور؟ باز هم گيج كننده است. اگر شخص مقابل از خويشاوندان شما باشد چه طور؟ اگر آن شخص همجنس شما باشد چه؟ اگر رابطه جنسی برای دريافت پول باشد چه طور؟ اگر رابطه جنسی برای پورنوگرافی باشد چه؟ اگر كودكان در اين بين دخيل باشند چه طور؟ آنچه كه به عقيده كسی شايد هيجان انگيز است و تفريح به حساب می آيد ممكن است از نظر شخص ديگری اشتباهی بزرگ باشد. آيا اين طور است؟ شخص چگونه بايد تصميم بگيرد كه چه چيزی درست است و چه چيزی غلط؟

   خدای بامحبت حكمت خويش را در خصوص زندگی برای ما آشکار می سازد. او می فرمايد كه گناه باعث می شود تا در اين لحظه احساس لذت و خوشي داشته باشيم. احتمالاً هيچ گناهی نيست كه در اين لحظه باعث استراحت ذهنی نشود. اما لذت و خوشی نمی تواند تنها معيار ما برای

تصميم گيری باشد. فكرش را بكنيد چقدر لذت بخش می بود اگر هر از گاهی به شدت خواهر يا برادر كوچكتر از خود را كتک می زديد. لذت بخش برای همان لحظه، اما خوشبختانه ما از اين كار اجتناب می كنيم چون لذت و خوشی تنها راهنمای ما نيستند.

   خدا می خواهد ما را از مشكلات وحشتناکی كه ممكن است در نتيجه تصميمات احمقانه خود برای خويش به ارمغان بياوريم دور نگاه دارد. خدا واقعاً ما را دوست دارد و مايل است از ما در مقابل تصميمات و رفتارهايی كه ممكن است زندگی ما و يا شخص ديگری را به نابودی بكشد حمايت كند.

   چرا خداوند (كسي كه رابطه جنسی را خلق كرده است) رابطه جنسی را محدود و منحصر به ازدواج نموده است؟ آيا به اين دليل كه تفريح انسان ها را بر هم بزند، و يا برعكس، ضامن اين باشد كه يک زوج از عميق ترين درجه صميميت ممكن لذت ببرند، صميميتی كه صرفاً برای يكديگر اختصاص داده شده است؟

   زمانی كه خدا ما را راهنمايی می كند، انگيزه او از محبت پاكش نسبت به ما سرچشمه می گيرد. از افراد برای تفريح و هيجان آنی استفاده جنسی می شود، اما اگر چيزی گران بهاتر از لذت آنی نيز وجود داشته باشد چه طور؟ مانند احترام و مقام، ارزش شخصی، دانستن اين كه شما نيز با شخص مقابل با احترام بيشتری رفتار می كنيد؟

   شايد خداوند فكر می كند كه روابط می تواند صميمی تر، سالم تر و قوی تر باشد اگر بر پايه چيزی محكم تر بنا شود، چيزی بيش از صرفاً يک رابطه جنسی. دلايل خدا هر چه كه باشد، حكمت او بر ما برتری دارد و می توان به او اعتماد كرد. اغلب اوقات پس از آن به ارزش پيروی از خدا پی می بريم.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page