top of page

 

«آيا ممكن است خدا زن باشد؟»

«پرسش: «آیا ممكن است خدا زن باشد؟»

   پاسخ ما:

   احتمالاً درست نیست كه خدا را به شكل یک زن ببینیم، اگرچه كتاب مقدس به نوعی جنبه ی مونث خدا را نیز نشان می دهد. عیسی یک بار فرمود:

   «ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی!

چه بسیار اوقاتی که آرزو کردم مانند مرغی که جوجه‌های خود را زیر پر و بال خود جمع می‌کند،

فرزندان تو را به دور خود جمع کنم؛ امّا تو نخواستی.»

(متی ۲۳ : ۳۷)

 

   همچنین حكمت خداوند در كتاب امثال به شكل شخصیتی مونث مجسم شده است (مثلاً در امثال ۱ : ۲۰ و ۸ : ۱۱ و ۹ : ۱)، اما در عین حال در عهد جدید به ما گفته می شود كه:

«مسیح قدرت خدا و حکمت اوست.»

(اول قرنتیان ۱ : ۲۴)

 

   اما در بیشتر قسمت های كتاب مقدس خداوند اینگونه انتخاب كرده است تا خویشتن را با شخصیتی مذكر آشكار سازد.

«تمام کتاب مقدّس از الهام خداست.»

(دوم تیموتاؤس ۳ : ۱۶)

 

   و در آن همواره به خداوند با ضمیر «او مذكر» اشاره شده است. بنابراین خداوند خواسته است تا مردم وی را به عنوان «او مذكر» بشناسند. از طرفی در كتاب پیدایش باب اول به ما گفته می شود كه انسان (نوع بشر؛ كه مفهوم آن با «یك مرد» در تضاد است) بصورت خدا آفریده شده است، چه مونث و چه مذكر… .

«پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. ایشان را زن و مرد آفرید.»

(پیدایش ۱ : ۲۷)

 

   بنابراین نباید تعجب كنیم كه خدا در آن واحد هم شخصیت «مردانه» و هم شخصیت «زنانه» را به خود نسبت دهد. از این رو چه زن و چه مرد هر دو جلوه های شخصیت خدا هستند. خدا را می توان با صفت مادرانه (مرغ) در نظر گرفت و در عین حال می توان او را پدر آسمانی خواند (عنوانی كه كتاب مقدس اغلب او را با همین نام می خواند).

   خدا مواظبت كننده و پرورش دهنده، و در عین حال مقتدر و قوی است. البته خداوند بسیار برتر از ما است، و مطمئناً نه یک زن است و نه یک مرد. اگرچه ما بصورت او آفریده شده ایم، و بازتاب قسمتی از صفاتی هستیم كه خدا نیز دارا است، اما بی تردید ما به عنوان انسان قادر نیستیم به طور كامل نمایانگر تصویر خدا باشیم.

   حتی اگر یک نقاش بخواهد تصویری از خود را نقاشی كند، آن نقاش خود بیش از هنر خویش خواهد بود. نكته جالب توجه این است كه خدا خویشتن را فروتن ساخت تا خود را بر ما آشكار سازد. خدا انسان شد، در وجود عیسی مسیح، و مایل است تا ما وارد یک رابطه با او شویم،

رابطه ای كه او امكان پذیر ساخت.

«برای خواندن مطالب بیشتر درباره ی این موضوع، لطفاً شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نمایید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page