top of page

 

«آيا تفاوتی بين يک مسيحی و يک كاتوليک وجود دارد؟»

 

 

   پاسخ ما:

   طبقه بندی های زیادی در مورد اسامی و نوع كلیساهای مسیحی وجود دارد مانند، كاتولیک، پروتستان، متودیست، باپتیست، لوتری و غیره. در هر كدام از این كلیساها اعضایی وجود دارند كه واقعاً با مسیح ارتباط دارند و اعضایی نیز هستند كه رابطه ای واقعی با مسیح ندارند.

   بنابراین مهم این نیست كه شخص به چه كلیسایی تعلق دارد، بلكه موضوع مورد بحث این است كه آیا او شخصاً عیسی مسیح را در قلب خود دارد یا خیر و اینكه آیا او واقعاً یک رابطه ی شخصی با خداوند دارد یا نه. در انجیل یوحنا می خوانیم:

«امّا به همة کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند.»

(یوحنا ۱ : ۱۲)

 

   چرا ما باید فرزندان خدا بشویم؟ چون در غیر این صورت خدا از ما دور خواهد بود. شاید بر این امر آگاه باشیم كه خدا واقعاً وجود دارد و لازم است تا ما او را پرستش كنیم. شاید حتی این را نیز خوب بدانیم كه در هنگام نیاز، او تنها كسی است كه می توانیم در حضورش دعا كنیم.

   ولی میان ما و خدا فاصله وجود دارد و این فاصله به علت وجود گناهان ما است. تا زمانی كه ما زنده هستیم و نفس می كشیم، مرتكب گناه خواهیم شد. ما به جای این كه از راه های خدا پیروی كنیم به راه خود خواهیم رفت.

   اما لزومی ندارد كه گناهان ما میان ما و خدا تا ابد مانع ایجاد نماید، چرا كه راه حلی وجود دارد و آن راه حل از این قرار است. كتاب مقدس

می گوید كه برای گناه باید مجازات شویم و این مجازات شاید بیش از آن چیزی باشد كه شما انتظارش را دارید. در حقیقت مجازات گناه مرگ است. مجازات مرگ تنها برای گناهانی همچون قتل نیست.

   مجازات مرگ، حكم و داوری ای است كه خداوند برای تمامی گناهان صادر نموده است. كتاب مقدس می فرماید:

«زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است.»

(رومیان ۶ : ۲۳)

   عیسی به خاطر گناهان ما و به جای ما جانش را فدا نمود تا ما مجبور نباشیم به خاطر گناهانمان بمیریم و تا ابد از خداوند دور بمانیم. عیسی تاوان تمامی گناهان ما را به طور كامل پرداخت نمود. عیسی امروز بخشش خود را به ما هدیه می كند.

   این یک بخشش موقتی نیست. هم اینک ما حتی برای گناهانی كه در آینده مرتكب خواهیم شد نیز می توانیم بخشش عیسی را از آنِ خود كنیم، زیرا كه عیسی به خاطر تمامی گناهان ما جانش را فدا كرد.

   در همان لحظه ای كه گناهان ما بخشیده شد و مانع از میان رفت، ما قادر خواهیم بود تا بلافاصله یك رابطه ی شخصی و نزدیك را با او آغاز كنیم. این بدان معنا نیست كه ما بعد از این دیگر مرتكب گناه نخواهیم شد و یا تبدیل به انسان های كاملی می شویم، بلكه زمانی كه قبول می كنیم كه عیسی به خاطر گناهان ما و به جای ما مْرد، بخشش خدا را از جانب خدا دریافت می كنیم.

«همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند. امّا با فیض خدا، همه به وساطت عیسی مسیح که

آنان را آزاد می‌سازد، به طور رایگان، نیک محسوب می‌شوند.»

(رومیان ۳ : ۲۳ و ۲۴)

 

   وقتی كه عیسی مسیح را در قلب خود می پذیریم خداوند ما را «بی گناه اعلام می كند» و می گوید كه اكنون «رابطه ما با خدا صحیح است». در این لحظه رابطه ی ما با خدا واقعاً آغاز شده و دیگر ما صرفاً بر این امر واقف نیستیم كه «خدا وجود دارد» بلكه می دانیم كه او در ما زندگی

می كند. حالا ما نه تنها بخشش خدا را داریم، بلكه با او ارتباط نیز داریم.

«زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، امّا خدا به کسانی که با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، حیات جاودان می‌بخشد.»

(رومیان ۶ : ۲۳)

   

   اگر مایلید اطمینان حاصل كنید كه یک رابطه شخصی با خدا دارید و گناهان شما بخشیده شده است و دیگر بین شما و خدا مانع و سدی وجود ندارد، «مطلب شخصاً خدا را شناختن را مطالعه كنید تا توضیحات لازم را هم اینك دریافت كنید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page