top of page

  «آزمايش كوه راشمور»

 

   «چرا ماجرای آفرینش یك افسانه نیست؟ شواهدی برای وجود خدا و یك طراحی هوشمند.»

 

   ما انسان ها بعضی وقت ها موضوعی را آن قدر پیچیده می كنیم كه از تشخیص دادن و دیدن آنچه روشن و آشكار است عاجز می مانیم. برای مثال به عكس كوه راشمور كه در اینجا چاپ شده است نگاه كنید. حالا از خودتان سوال كنید:

   چند سال به طول خواهد انجامید تا چنین شکل هایی بر حسب اتفاق در كناره این كوه ظاهر شوند؟ میلیون ها سال؟ میلیاردها سال؟ آیا اگر یكصد تریلیون سال بگذرد عاقبت چنین پیكرهایی در كناره كوه پدیدار خواهند شد؟

   آیا پاسخ شما به این پرسش منفی است؟ اگر این چنین است چرا پاسخ شما منفی است؟ اگر هر قدر هم که صبر كنیم، چرا چنین چهره هایی در كناره كوه ظاهر نخواهند شد؟ مگر خود ما هم به همین ترتیب به وجود نیامده ایم؟ مگر ما انسان ها با گذشت میلیاردها سال به تدریج و كاملاً بر حسب اتفاق و شانس، عاقبت به شكل كنونی خود در نیامده ایم؟ آیا این تئوری ای نیست كه به شما آموزش داده شده است تا به عنوان یك واقعیت و حقیقت مسلم آن را باور كنید؟!

 

   «از كجا می دانیم كه كوه راشمور حاصل یك طراحی هوشمند است؟»

   بیایید به كوه خودمان برگردیم. ما به خوبی آگاه هستیم كه هنرمندانی چیره دست و مجسمه سازانی ماهر با یكدیگر كار كرده اند تا این چهره ها را بر روی كوه خلق كنند. ولی آیا این امكان وجود دارد كه چنین چیزی شانسی اتفاق افتاده باشد؟ اگر مطابق آنچه دانشمندان می گویند كره ی زمین تا این اندازه قدمت دارد، پس كوه هایی كه بر روی كره ی زمین وجود دارند نیز بایستی واقعاً كهنه و قدیمی باشند.

   آیا كوه های دیگری در دنیا می بینیم كه چنین تصویرها و شکل های پیچیده و قابل تشخیصی بر روی آن ها شكل گرفته باشد؟ برای مثال آیا دماوند شمایلی همانند كوه راشمور دارد كه در طول زمان و در اثر فرسایش، باد و یا باران به وجود آمده باشد؟ و آیا بر روی كوه دیگری تصویری از یك زرافه را می توانیم ببینیم كه از طریق نیروهای طبیعی و در اثر گذشت زمان و بر اساس شانس پدیدار شده باشد؟

   شاید پیش خود فكر می كنید كه «این احمقانه است».

   چطور ممكن است بر حسب اتفاق تصویر یك زرافه در كناره كوهی ظاهر شود؟ حتی اگر مدتی نامحدود هم بگذرد و باد و باران و فرآیند فرسایش نیز دخیل باشند، باز هم چنین اتفاقی هرگز نخواهد افتاد. بلی، حق با شماست، این واقعاً تصوری احمقانه است. این واقعاً احمقانه است اگر ما فكر كنیم كه چیزی به این پیچیدگی، كه به روشنی پیداست كه طراحی شده است، صرفاً شانسی ظاهر شده باشد. مهم نیست كه چه مدت زمانی برای پدیدار شدن آن اختصاص داده شود.

 

   «وجود كوه راشمور: نه یك افسانه بلكه یك طراحی هوشمند»

   وقتی به كوه راشمور نگاه می كنیم، در می یابیم كه ذهن، یا ذهن هایی خلاق برای طراحی و اجرای تصویرهایی كه می بینیم فعالیت كرده اند.

قبل از اینكه این تصویرها بر روی كوه شكل داده شود، كوه راشمور دستخوش عواملی همچون شانس، باد، باران و فرآیند فرسایش بوده و همچنین دارای فرصت كافی بوده است.

   نتیجه چه بوده؟ مطلقاً هیچ چیزی كه بتوان آن را یك طراحی پیچیده و هوشمند در نظر گرفت بر روی آن پدیدار نشده است. چهره هایی را که بر روی آن می بینیم متعاقباً در كناره ی كوه كنده كاری شده اند. در اینجاست كه فرضیه ی صرفاً شانس، به وسیله ی  نظریه ی “طراحی ارادی و هوشمند” رد می شود.

   حالا خود این مردان را در نظر بگیرید: واشنگتن، جفرسون، روزولت و لینكلن. آیا خود این مردان پیچیده تر هستند یا صورت حكاكی شده آنها در كناره كوه راشمور؟ مسلم است كه خود این مردان بسیار پیچیده تر بودند. جورج واشنگتن، مردم آمریکا را به عنوان یك رئیس جمهور رهبری نمود.    آیا تصویر او كه در كناره كوه راشمور است قادر است این كار را انجام دهد؟ آبراهام لینكلن، سخنرانی مشهور «گتیزبرگ آدرس» را ادا نمود. آیا تصویر او كه روی كوه راشمور قرار دارد توانایی این كار را دارد؟ آیا صورت سنگی جفرسون قادر است بیانیه استقلال را به رشته تحریر در آورد؟ بدیهی است كه خود این مردان بسیار پیچیده تر از همتاهای سنگی خود هستند كه در كناره كوه واقع شده اند.

 

   «آفرینش شما: نه یك افسانه بلكه یك طراحی هوشمندانه به وسیله خدا»

   اگر به این نتیجه رسیدیم كه حتی اگر مدت زمان نامحدودی نیز بگذرد، تصویرهایی كه در كناره كوه راشمور قرار دارند بر حسب اتفاق هرگز ظاهر نخواهند شد، پس درباره ی این موضوع نیز به این نتیجه می رسیم كه خود این مردان نیز علیرغم گذشت زمانی نامحدود خود به خود و شانسی به وجود نخواهند آمد.

 

   «در مورد خود شما چطور؟»

   آزمایش طراحی هوشمند را در مورد خود اجرا كنید. آیا وجود شما پیچیده تر از یك تصویر حكاكی شده در كناره ی یك كوه نیست؟ آیا واقعاً باور دارید كه شانسی به وجود آمده اید؟ شمایی كه دارای DNA-ای تا این حد پیچیده هستید؟ شمایی كه همتا و مانندی برایتان وجود ندارد؟ چه استاد هنرمندی لازم است تا بتواند كسی را به شگفت انگیزی انسان بسازد؟ آیا “شانس”، این صنعت گر ماهر است؟

 

 

 

 

نوید رهایی

bottom of page