top of page

«از اين جا به كجا می رويم؟»

 

   «خطاب به كسانی كه از یک ضایعه بزرگ بهبودی می یابند . . ..»

   آیا با عواقب به جای مانده از یک بلای طبیعی سر و كار دارید؟ و یا به طور ناگهانی دوست یا فردی از خانواده خود را از دست داده اید؟ آیا خواهید توانست از خدا پاسخی برای این سوال خود بیابید كه چرا این اتفاق افتاد؟ احتمالاً خیر. اگر كسی سعی كند تا به سوال شما پاسخ دهد شما به توضیحات او شک خواهید كرد. در چنین لحظات و شرایطی به نظر نمی رسد كه «چرا؟»سوالی باشد كه خدا به آن پاسخ دهد.

   شاید به این دلیل كه اگر هم خدا سعی می كرد تا دلیل آن را برای ما توضیح دهد ما به هر حال نمی فهمیدیم. اما سوالی كه خدا به آن پاسخ خواهد داد این است كه چه چیزی درباره خدا حقیقت دارد؟ ما به چه چیزی می توانیم تكیه كنیم؟ آیا برای ما فایده ای خواهد داشت تا برای دریافت كمک نزد خدا برویم؟

   شاید این گونه احساس كنیم كه هیچ چیزی بزرگتر از تجربه ای كه داشته ایم نیست. اما خداوند بزرگتر است. با وجود این كه آن تجربه قدرتمند است، اما خداوند قدرتمندتر است. در حین آن تجربه و پس از پشت سر گذاشتن آن، خدا حضور دارد و همواره حضور خواهد داشت. خداوند چه چیزی را به ما تقدیم می كند؟ قوت، امید، دورنما و تسلی.

   خداوند قادر است به شما این توانایی را بدهد تا بتوانید با سختی ها تا ساعت بعد، روز بعد و حتی فراتر از آن نیز روبرو شوید. پولس، یكی از شاگردان عیسی، در مورد سختی كه در زندگی خود تجربه نمود نوشت:

«از هر طرف تحت فشاریم، ولی خُرد نمی‌شویم گاهی دچار شک و تردید می‌شویم، امّا تسلیم ناامیدی نمی‌گردیم.

آزار می‌بینیم، امّا هیچ‌وقت تنها نیستیم. زمین می‌خوریم ولی نابود نمی‌شویم.» 

(دوم قرنتیان ۴ : ۸ و ۹)

 

   خدا چگونه این كار را انجام می دهد؟ درست همان طور كه دوستی دستش را روی شانه شما می گذارد و سخنی می گوید كه به شما شجاعت

می دهد و شما را تسلی و دلداری می دهد. اگر ما به حضور خدا برویم، خدا این توانایی را دارد تا با ما صحبت كند. ما كلام خدا، یعنی كتاب مقدس را باز می كنیم و خدا شخصاً با ما صحبت می كند. اما شاید برای رفتن به حضور خدا كاملاً احساس راحتی نمی كنید.

   ممكن است در این لحظه با احساسات متعددی سر و كار داشته باشید، به طوری كه هنوز هم سعی دارید برای خود دسته بندی كنید كه برای كدام قسمت از خشم و محرومیت خود بایستی خدا را مورد خطاب و سرزنش قرار دهید. یا شاید به قدری احساس گم گشتگی می كنید كه حتی اطمینان ندارید خدا شما را می بیند و متوجه شماست. احساسات شما هر چه كه باشد واقعیتی وجود دارد كه تغییرناپذیر است. واقعیت این است كه خدا حضور دارد. شاید شرایط موجود باعث شود در این مورد شک كنید، اما خدا برای شما اهمیت قائل است.

   خدا متوجه شماست و از نیازها و ناراحتی های شما نیز آگاه می باشد. عیسی فرمود:

«بیایید نزد من ای تمام زحمت كشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید.»

 

   او چگونه می تواند به ما آرامی ببخشد؟ او قادر است بارهای شما را حمل كند. او می تواند مشكلات شما را بر دوش خود بگیرد، چون قدرت او پایان ناپذیر است. او قادر است مسیر صحیح را به شما نشان دهد، چون او از آینده باخبر است و می تواند شما را هدایت نماید. عیسی فرمود:

«… از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت.»

(متی ۱۱ : ۲۸ – .۳)

 

   خداوند با ملایمت از شما می خواهد تا به او اطمینان كنید. او دست خود را به سوی شما دراز می كند، تا شما را با احتیاط بلند كند و امید را به شما بازگرداند.

«خداوند نزدیک شکسته‌دلان است و آنها را از ناامیدی نجات می‌دهد.»

(مزمور ۳۴ : ۱۸ و۱۹)

 

   نیازی نیست تا شما چیزی را نزد خدا بیاورید. او از شما می خواهد كه دست خالی نزد او بیایید، و این دقیقاً همان احساسی است كه شما در این لحظه دارید. لازم نیست هیچ قولی به او بدهید. چیزی ندارید كه به او تقدیم كنید. هیچ اشكالی ندارد، چون خدا طریق جدیدی را به شما تقدیم می كند تا بتوانید زندگی خود را از نو بسازید، اما نه به تنهایی بلكه از طریق داشتن یک رابطه با او.

   شاید روش زندگی شما طوری بوده است كه فكر می كنید خدا شما را نخواهد پذیرفت. هیچ یک از ما، حتی یک نفر هم وجود ندارد كه مطابق با معیارهای خداوند یک زندگی مقدس داشته باشد. كتاب مقدس می گوید كه همه گناه كرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند. ما پذیرش خداوند را كسب نمی كنیم، و اصلاً نیازی به این كار نداریم. عیسی پذیرش خود را از طریق رنج و دردی كه بر روی صلیب تحمل نمود به رایگان به ما

می بخشد. شما در رنج و دردی كه اینک متحمل آن هستید تنها نیستید. كتاب مقدس درباره عیسی می فرماید:

«او مردی دلسوز است كه با غم و اندوه آشنا است.»

   عیسی سختی و مشقت را می دانست. او با مرگ آشنا بود. زمانی كه بهترین دوست وی ایلعاذر مرد، عیسی ایستاد و اشک ریخت. كتاب مقدس

می فرماید:

«و چون جمعی كثیر دید، دلش بر ایشان بسوخت زیرا كه مانند گوسفندان بی شبان، پریشان حال و پراكنده بودند.»

   عیسی نه تنها رنج و درد را مشاهده نمود بلكه خود آن را تجربه كرد. عیسی كه معجزات متعددی را به جا آورد و مردگان را زنده نمود، بیماران را شفا داد و لنگان را راه برد و به نابینایان بینایی بخشید… اجازه داد تا بر سرش خار فرو كنند، او را كتک بزنند، شلاق بزنند و بر صلیب میخكوبش كنند، یعنی همان جایی كه گناهان ما را بر دوش خود گرفت. با تحمل درد و رنجی عظیم، عیسی به جای ما مجازات گناه را پرداخت نمود.    عیسی مرد ولی دوباره برخاست، و با این كار نشان داد كه بر مرگ نیز پیروزی و تسلط كامل دارد. وقتی كه عیسی گفت آمده است تا به ما حیات ابدی ببخشد، او نشان داد كه حیات ابدی از آن اوست و حاضر است آن را به عنوان هدیه ای به ما بدهد.

«زیرا خدا جهانیان را آن‌قدر محبّت نمود که پسر یگانة خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.» (یوحنا ۳ : ۱۶)

 

   مهم نیست زندگی شما چگونه بوده است، اهمیتی ندارد اگر تا كنون توجه زیادی به خدا نشان نداده اید، خداوند بخشش كامل و ایجاد یک رابطه را به شما هدیه می كند. او مایل است خدای شما باشد و در این زندگی شما را همراهی كند، در تاریكی برای شما نور مهیا سازد، و برای آینده قدرت و امید به شما عطا نماید. عیسی فرمود:

«من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت.»

(یوحنا ۸ : ۱۲)

 

   آیا مایل هستید زندگی شما با نور خدا، هدایت وی، و توجه و محبت او به پیش برود؟ اگر این چنین است همین حالا از خدا بخواهید تا وارد زندگی شما شود و با خداوند آن رابطه ای را آغاز كنید كه از قبل قصد داشته است با شما برقرار نماید. عیسی گفت:

«من پشت در ایستاده در را می‌کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می‌شوم.»

(مكاشفه ۳ : .۲)

 

   شما می توانید با این دعا به او روی آورید:

 

«ای عیسی، من احساس گم گشتگی می كنم و تو به من پیشنهاد می كنی كه شبان من باشی.

به خاطر گناهانی كه در زندگی من وجود دارد مرا ببخش. مرا ببخش چون به جای اینكه

مطابق با اراده تو زندگی كنم مطابق میل خودم زندگی كرده ام. من نه فقط برای

دریافت كمک نزد تو می آیم، بلكه می خواهم تا آخر عمرم با تو رابطه داشته

باشم. می خواهم خدای من باشی و زندگی ام را به هر طریقی كه مایل

هستی هدایت كنی. آرزوی من این است كه تو را بهتر بشناسم و

بتوانم با زندگی خود تو را جلال دهم. همین حالا وارد

زندگی من شو. از این كه مرا پذیرفتی و مرا یكی

از فرزندان خود گردانیدی از تو متشكرم.

آمین.»

 

   عیسی فرمود:

«همة کسانی که پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که نزد من می‌آید بیرون نخواهم کرد.»

(یوحنا ۶ : ۳۷)

 

برای اینكه عیسی و محبت او را بهتر بشناسید، انجیل یوحنا را مطالعه كنید، كه چهارمین كتاب عهد جدید می باشد.

 

bottom of page