top of page

«تفاوت بين عيسی مسيح و ديگر اديان جهان در چيست؟»

 

«بیایید به طور مختصر به جنبه های نمادین عیسی مسیح نگاه كنیم و ببینیم

كه چگونه میان او و دیگر ادیان جهان تفاوتی اساسی وجود دارد.»

   ۱- عیسی مسیح به دنبال آن است تا با ما ارتباط برقرار كند.
   آیا تا به حال با كسی در ارتباط بوده اید كه همواره مجبور باشید ابتكار عمل نشان داده و در همه چیز قدم اول را بردارید؟ این گونه روابط بسیار خسته كننده اند و معمولاً دوام زیادی ندارند. بهترین دوستان كسانی هستند كه از حضور یكدیگر به قدری لذت می برند كه هر دو طرف به طور مساوی برای ادامه ی این رابطه وقت صرف می كنند.

   برخلاف مذاهب دیگر كه شخص همواره در تلاش است تا به خدا برسد، در مورد مسیح شما خدا را می بینید كه سعی دارد به شما نزدیك شود. عیسی مسیح دلیل آمدن خود را بیان نمود:

«من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل كنند.»

   عیسی آمد تا به كسانی كه به او ایمان می آورند حیات جاودانی را هدیه نماید.

   ۲- عیسی ادعا كرد كه خدا است.
   هیچ یك از شخصیت های اصلی و كلیدی مذهب ها  دیگر چنین ادعایی نكرد.

   ۳- عیسی كامل و بی عیب زندگی كرد و خداوندی خود را از راه معجزاتی كه به جا آورد نشان داد . . ..

   از آن جمله می توان معجزاتی همچون شفای مرد نابینا، آرام كردن طوفان در دریا، زنده كردن مردگان و مهیا كردن فوری خوراك برای هزاران نفر از مردم را نام برد.

   رهبران مذاهب جهان پیغام های جالبی برای مردم دارند، اما هیچ كدام از آنها همانند عیسی مسیح قدرت معجزه آسایی از خود نشان نداد. عیسی فرمود:

«هرگاه به من ایمان نمی آورید، به اعمال ایمان آورید تا بدانید و یقین كنید كه پدر در من است و من در او.»

   ۴- در بسیاری از ادیان جهان، مردم خود را به خاطر گناهانی كه مرتكب شده اند شلاق می زنند و یا مراسم مذهبی مفصلی برای قربانی كردن به جا می آورند.

   عیسی بخشش را به ما هدیه می كند چرا كه به عنوان خدا، او تاوان تمامی گناهان ما را پرداخت نمود. «خداوند محبت خود را این گونه به ما نشان می دهد: زمانی كه ما هنوز گناهكار بودیم عیسی به خاطر گناهان ما مرد.» عیسی بر روی صلیب تمامی گناهان ما را بر خود گرفت و جریمه تمامی گناهان ما را پرداخت نمود.

   ۵- عیسی سه روز بعد از مصلوب شدنش از مردگان برخاست.
   بسیاری از مذاهب درباره تناسخ در جسم تازه صحبت می كنند. عیسی در چندین موقعیت مختلف به دیگران گفت كه او را به صلیب خواهند كشید و پس از گذشت سه روز او از مردگان بر خواهد خاست.

   عیسی می خواست به طور علنی خداوندی خود را بدون هیچ شك و تردیدی به اثبات برساند. مقامات رومی از این موضوع آگاه بودند، بنابراین یك افسر ارشد رومی را گماشتند تا از قبر نگهبانی كند. ورودی قبر را با نشان رسمی دولت روم مهر و موم كرده به مردم هشدار دادند تا كسی نزدیك قبر نشود.

   با همه ی اینها سه روز بعد بدن عیسی درون قبر نبود، و عیسی خود را زنده به بیش از پانصد نفر آشكار ساخت. هیچ یك از ادیان جهان ادعا نمی كنند كه شخصیت اصلی دین آنها از مردگان برخاسته باشد و یا حتی اظهار نكرده اند كه روزی این اتفاق خواهد افتاد.

   ۶- پیغام های كتاب مقدس منحصر به فرد است.
   كتاب مقدس تلفیقی از انگاره های شاعرانه، نامربوط و از هم گسیخته نیست. كتاب مقدس برای ما آشكار می كند كه خداوند كیست و نقشه ی عالی كه او برای زندگی ما دارد را مشخص می سازد. در كتاب مقدس نوشته شده است كه در طول تاریخ اتفاقی افتاد كه باعث شد تا رابطه ای كه انسان با خدا داشت قطع شود.

   كتاب مقدس به ما یاد می دهد كه چگونه می توانیم این رابطه را دوباره برقرار سازیم و ضرورت این كار را نیز برای ما بازگو می كند. برای اینكه خلاصه ای از آنچه كه كتاب مقدس در این رابطه بیان می كند را بخوانید، شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نمایید.

   آنچه را كه خواندید تنها بخش کوچکی از تفاوت هایی است كه مربوط به عیسی مسیح می شود. برای كسب اطلاعات بیشتر درباره ادیان جهان، لطفاً مقاله متصل شدن به خدا را مطالعه كنید.

 

نوید رهایی

bottom of page