top of page

«تناسخ، كارما و زندگی پس از مرگ»

 

 

«در خصوص آن چه كه قرار است بعد از مرگ شما اتفاق بیفتد آیا حق انتخابی دارید؟

آیا تناسخ روح حقیقت دارد؟

آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟ كارما چطور؟»

 

   به نوشته: داگلاس گروتیوس، دارای مدرک دكترا.

   مردم همواره در این خصوص اندیشیده اند كه آیا چیزی فراتر از قبر نیز وجود دارد، و اگر این طور است آن چیست. آیا مرگ پایان حیات است، و یا ورود به ابدیت؟ و یا اینكه جایی برای منتظر ماندن بین زندگی های زمینی است؟

   برخی این تعلیم را می دهند كه روح انسان در بدن های متعددی تناسخ می یابد و تقریباً ۲۵ درصد از مردم آمریكا به این موضوع اعتقاد دارند. چرا تعداد زیادی از مردم مجذوب این عقیده، یعنی تناسخ روح می شوند؟ تناسخ و كارماتناسخ برای بسیاری امیدواركننده است. اگر در زندگی كنونی خود درست عمل نكرده ایم، دور بعدی باز هم این شانس را داریم تا خوب عمل كنیم.

   اما در عین حال كسانی كه به این موضوع اعتقاد دارند اذعان می كنند كه اكثریت قریب به اتفاق مردم زندگی های قبلی خود را به خاطر ندارند. ما چطور می توانیم از اشتباهات گذشته خود درس بگیریم وقتی كه حتی نمی توانیم آن اشتباهات را به خاطر بیاوریم؟ به نظر می آید كه ما همان اشتباهات را بارها و بارها تكرار می كنیم.

   با مطالعه آمار تنزل اخلاقی انسان در طول تاریخ، آیا هیچ دلیلی برای این امید وجود دارد كه بتوانیم آن را در زندگی های بعدی خود اصلاح كنیم؟تناسخ مدعی است كه قادر است ضامن استقرار عدالت باشد. مطابق با قانون كارما (یک قاعده غیرشخصی و انعطاف ناپذیر در خصوص جهان هستی)، ما در هر دور از زندگی خود همان چیزی را به دست می آوریم كه استحقاقش را داریم.

   اعمال خوب و بد ما باعث حصول نتایج خوب و بد در یک دوره زندگی و منتقل شدن آن به دوره بعدی. مطابق با كارما، گمان بر این است كه هیچ درد و رنجی كه غیرمنصفانه باشد وجود ندارد زیرا هیچ كس نیست كه بی گناه باشد.

   بر اساس قانون كارمای بد، تحمل تمامی دردها و رنج ها مستحق و به جا است. كودكی كه بدون پا به دنیا میآید مستحق آن است، و هم چنین زنی كه مورد تجاوز قرار میگیرد سزاوار آن است. همه ما كارمای خود را به هر كدام از زندگی های خود حمل می كنیم.

   هیچ فیضی وجود ندارد، هیچ بخششی نیست و هیچ رحمتی در بین نمی باشد. این نه تنها خبر خوشی برای كسانی كه در زیر بار سنگین وجدان های گناه كار رنج می برند نمی باشد، بلكه كارما با مفاهیم اخلاقی و معنوی ما نیز در تضاد و مبارزه است. بدین معنا كه برخی از دردها و رنج ها شایسته و سزاوار نیست و مستلزم ترحم و دلسوزی و اقدامی از جانب ما است تا شدت آن را كاهش دهیم.

   محدودیت تناسخ

   آیا تناسخ واقعاً قادر است امید و مفهوم عدالت را برای دنیایی آشفته و رنجدیده به ارمغان بیاورد؟ تناسخ چه تسلی و آرامشی در خصوص این مشكل دائمی كه باعث آزار است، یعنی مرگ ارائه می دهد؟ قانون كارما بیرحم است، در حالی كه پیام عیسی متفاوت است.

   عیسی منكر این حقیقت نشد كه رنج و دردهای غیرعادلانه نیز وجود دارند. عیسی بخشش را به كسانی تقدیم نمود كه درد و رنج را بر دیگران تحمیل می كنند و به كسانی كه این درد و رنج ها را تجربه می كنند تسلی و آرامش را تقدیم نمود.عیسی این گونه تعلیم داد كه هیچ كس قادر نیست قوانین اخلاقی را نگاه دارد.

   قلب انسان ناپاک است و مبتلا به امیال و اعمال نادرست و این اعمال و امیال باعث لغزش و گناه در قبال خدایی می گردد كه با محبت است و نیكویی مطلق می باشد. عیسی فرمود كه به عنوان نجات دهنده ما حاضر است بخشش را به ما عطا كند. او این كار را با پرداخت جریمه گناهانی كه در قبال خدا مرتكب شده ایم برای ما انجام داد.

   عیسی در مورد پذیرفتن پاداش ابدی و یا مجازات ابدی انسان ها سخن گفت و فرمود كه این بستگی به تصمیمی دارد كه ما در طول یک دوره از زندگی خود كه بر روی كره زمین داریم اتخاذ می كنیم. (متی ۲۵ : ۳۱ – ۴۶؛ همچنین عبرانیان ۹ : ۲۷ را ملاحظه كنید) عیسی توضیح داد كه او به جهان آمد تا:

«زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد.»

(لوقا ۱۹ : ۱۰)

   عیسی فرمود:

«چون پسر انسان نیامده است تا خدمت کرده شود، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.»

(مرقس ۱۰ : ۴۵)

 

عیسی محبت بخشاینده خود را حتی زمانی كه بر روی صلیب اعدام می شد نیز نمایان ساخت. دزدی كه در كنار عیسی به صلیب كشیده شده بود به گناهان خود اعتراف كرد و از عیسی تقاضا كرد تا او را نیز به یاد آورد. عیسی در پاسخ او گفت:

«خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود.»

(لوقا ۲۳ : ۴۳)

   تنها چیزی كه برای ورود به بهشت لازم بود ایمان به عیسی بود و نه دوره های متعدد زندگی كه در طی آن با سعی و تلاش بتوانیم از دست كارمای بد خلاصی یافته و كارمای خوب را بسازیم. همان گونه كه عیسی اعلام نمود:

«زیرا خدا جهانیان را آن‌قدر محبّت نمود که پسر یگانة خود را داد تا هرکه

به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.» 

(یوحنا ۳ : ۱۶)

 

   «این واقعاً خبر خوشی است… برای این زندگی و فراتر از این زندگی كنونی. جهت تحقیق بیشتر در خصوص زندگی و تعالیم عیسی،

از عهد جدید بخشی را كه «متی» نامیده می شود مطالعه كنید و یا فراتر از ایمانی كوركورانه را بررسی نمایید.» 

   «جهت مطالعه مباحثی در خصوص تناسخ روح به قسمت سئوال و جواب مراجعه نمایید.»

«داگلاس گروتیوس كه دارای مدرک دكترا می باشد در دانشگاه الهیات دنور فلسفه تدریس می كند و نویسنده كتاب عیسی در عصر مجادله است.»

 

 

bottom of page