top of page

 

«آیا اهمیت دارد که انجیل ها کاملا دقیق و حقیقی درباره ی عیسی نوشته شده باشند؟»

 

«تا به حال برایتان اتفاق افتاده.»

 

   آری، اگر قرار است ایمان دارای ارزش باشد، آنگاه بایستی بر پایه ی حقایق و واقعیت ها بنا شده باشد. اما به چه دلیل؟ اگر سوار بر هواپیمایی به مقصد برلین باشید، احتمالاً ایمان دارید كه هواپیمای جت دارای سوخت كافی هست، از لحاظ فنی قابل اعتماد است، خلبانی كارآزموده آن را هدایت می کند و هیچ تروریستی هم در هواپیما نیست.

   اما این ایمانتان نیست كه قادر است شما را به برلین برساند. ایمان شما تا جایی مفید است كه باعث شود سوار هواپیما شوید. اما آنچه در حقیقت شما را به برلین می رساند بی عیب و نقص بودن هواپیما، خلبان و… است.

   شما می توانید به تجربه های مثبت قبلی خود در پرواز تكیه كنید. اما برای اینكه هواپیما به لندن برسد تجربه های مثبت شما كافی نیست. آنچه كه اهمیت دارد دلیل ایمان شماست . . . آیا قابل تکیه است؟ آیا عهد جدید ارائه ای دقیق و قابل اعتماد درباره ی عیسی است؟

   بله، ما می توانیم به عهد جدید اطمینان داشته باشیم زیرا حقایق زیادی از آن پشتیبانی می كند. این مقاله نكات زیر را مورد بررسی قرار داد:

هم نظر بودن تاریخ نگاران، تایید باستان شناسی، آنچه در هر چهار انجیل نوشته شده با یكدیگر همخوانی دارند، رونویسی مدارك و اسناد به طرز قابل توجهی اصالت اولیه را محفوظ داشته است، دقت بالایی در ترجمه ها وجود دارد.

   تمامی اینها پایه های استواری هستند تا آنچه را در عهد جدید می خوانیم باور كنیم كه:

«عیسی خداست، او مجازات گناهان ما را قبول كرد، و پس از مرگ بر روی صلیب زنده شد.»

«اگر پرسش های بیشتری دارید، لطفاً به ما ایمیل كنید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page