top of page

مسائل زندگی

عشق، رابطه ی جنسی، روابط، ازدواج

نوید رهایی

عشق، رابطه ی جنسی، روابط، ازدواج

آيا اميدی برای يك ازدواج پايدار وجود دارد؟

 

 چرا ازدواج ها منجر به طلاق می شود

و چرا در مورد شما صدق نمی کند؟ 

اندرزهای ذیل در خصوص روابط به شما كمك خواهد كرد تا مشكلات زناشویی خود را به حداقل برسانید و مانع از آن خواهد شد كه جزو آمار اشخاص طلاق گرفته قرار بگیرید.

 

به نوشته دنیس رینی

یك بار خانمی دیدگاه خود را درباره ازدواج با من در میان گذاشت:«مثل این می ماند كه با دوربینی در حال بررسی یك صحرا هستم. هر كجا را كه نگاه می كنم، بدن هایی را می بینم كه در همه جا پخش شده اند و در مراحل مختلف مرگ و میر قرار دارند . . .

عشق يا هوس؟

 

اگر هوس و شهوت رابطه شما را به جلو می برد، 

چرا این رابطه بجایی نمی رسد؟ 

اندرزهایی چند درباره آشنایی:

اگر شهوت و هوس رابطه شما را به پیش میبرد،

این رابطه هرگز به نتیجه نخواهد رسید. دلیلش را در اینجا خواهید خواند.

 

نویسنده: دانكن مورمن

در یك خانواده مْلحِد بزرگ شده بودم و هنگام ورودم به دانشگاه بود كه برای اولین بار با تعداد زیادی از مسیحیان آشنا شدم. آنها آدم های خوب و دلنشینی به نظر می آمدند و در دوستی هایشان خصوصیت و كیفیت خاصی وجود داشت كه باعث حسادتم می شد.

آيا خدا مرا يك همجنس باز آفريده است؟