top of page

پیام های جلسات پرستشی کلیسای نوید رهایی در آمستردام هلند، ضبط شده در سال 2021 میلادی

پیمان شبان لاری

بابک اعتمادی

2021-.jpg

پیام های جلسات پرستشی کلیسای نوید رهایی در آمستردام هلند، ضبط شده در سال 2020 میلادی

پیمان شبان لاری

بابک اعتمادی

cover2020.jpg

پیام های جلسات پرستشی کلیسای نوید رهایی در آمستردام هلند، ضبط شده در سال 2019 میلادی

پیمان شبان لاری

بابک اعتمادی

Gabi Markusse

پاک سازی دل برای حضور خدا.jpg

پیام های جلسات پرستشی کلیسای نوید رهایی در آمستردام هلند، ضبط شده در سال 2018 میلادی

ادوارد هوسپیان مهر

پیمان شبان لاری

Gabi Markusse

2018.jpg

پیام های جلسات پرستشی کلیسای نوید رهایی در آمستردام هلند، ضبط شده در سال 2017 میلادی.

اغلب این پیام ها بصورت فایل صوتی میباشد.

 

پیمان شبان لاری

2017.jpg

شهادت ایمانی نجات یافتگان توسط عیسی مسیح از برکات و کارهایی که خداوند در زندگی های آنها انجام داده است.

.

1.jpg

پیام های کوتاه چند دقیقه ای تهیه شده از موعظه های کلیسای نوید رهایی 

پیمان شبان لاری

_مسیح الگوی کامل ایماندار.jpg
bottom of page