top of page

موانع فکری

موانع فکری

موانع فکری
#Naviderahaie | موانع فکری - قسمت بیست و ششم:وابستگی
07:03
Play Video
#Naviderahaie | موانع فکری - قسمت بیست و پنجم:احترام
06:24
Play Video
#Naviderahaie | موانع فکری - قسمت بیست و چهارم:بخشش
06:52
Play Video
#Naviderahaie | موانع فکری - قسمت بیست وسوم:سخت دلی
06:17
Play Video
bottom of page