top of page

 

«آیا سرچشمه گناه آدم و حوا ربطی به مسائل جنسی داشته است؟»

 

سوال: «آیا گناه ابتدایی آدم و حوا مربوط به داشتن رابطه جنسی است؟ آیا خدا آنها را بیرون راند چون رابطه جنسی داشتند؟»

 

   پاسخ ما:

   سوال بسیار خوبی است. گناه اولیه هیچ ارتباطی با رابطه جنسی آدم و حوا ندارد. خداوند نه تنها آنها را با توانایی و آزادی برای داشتن یک رابطه جنسی خلق نمود، بلكه فرمان آن را نیز به آنان داد!

   «پس خدا انسان را شبیه خود آفرید. ایشان را زن و مرد آفرید.
آنها را برکت داد و فرمود: «بارور و کثیر شوید.…»

(پیدایش ۱ : ۲۷ و ۲۸)

 

   آیا تا به حال باب دوم پیدایش (اولین كتاب از كتاب مقدس) را خوانده اید؟ جملات آیات ۱۶ و ۱۷ می فرماید:

«و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: “اجازه داری از میوة تمام درختان باغ بخوری. امّا هرگز از میوة درخت شناخت خوب و بد نخور زیرا اگر از آن بخوری در همان روز خواهی مرد.”»

   یك روز آدم و حوا به سخنان شیطان كه خود را مبدل ساخته و بصورت مار بزرگی در آمده بود، گوش كردند. شیطان به دروغ به آنان گفت: «خدا این را گفت زیرا می‌داند وقتی از آن بخورید شما هم مثل او خواهید شد و خواهید دانست چه چیز خوب و چه چیز بد است.» (پیدایش ۳ : ۴ و ۵)

 

   شیطان به آدم و حوا دروغ گفت. او با سخن خدا مخالفت كرد و گفت كه خوردن از درخت ممنوعه اشكالی ندارد. گناه آدم و حوا این بود كه از خدا نااطاعتی كردند و آنچه را كه خود مایل بودند انجام دادند… به جای اینكه به خدا گوش كنند. آنها به شیطان و به استدلال خود گوش كردند، با این اندیشه كه خدا دارد آنها را از یک چیز عالی دور نگاه میدارد، كه البته این گونه نبود.

   این شبیه همان كاری است كه همه ما انجام می دهیم. ما فكر می كنیم كه بهتر از خدا می دانیم. فكر می كنیم كه خدا دارد ما را محدود می كند و مانع از دسترسی ما به چیزی می شود، و ما راه بهتری داریم. مانند آدم و حوا، ما نیز وسوسه می شویم كه سخنان شیطان را بپذیریم تا اینكه خدا را باور كنیم. در اینجا می خوانیم:

«زن نگاه کرد و دید آن درخت بسیار زیبا و میوة آن برای خوردن خوب است. همچنین فکر کرد چقدر خوب است که دانا بشود.

بنابراین از میوة آن درخت کند و خورد. همچنین به شوهر خود نیز داد و او هم خورد.»

(پیدایش ۳ : ۶)

 

   از آن لحظه به بعد آنها از لحاظ روحانی از خداوند جدا شدند… خدا آنها را از باغ عدن بیرون راند، از درخت حیات محروم ساخت، و به جای این كه آن ها بتوانند تا ابد زندگی كنند، به مرور زمان مردند. مرگ، قسمتی از باغ عدن نبود. كتاب مقدس می فرماید: «مزد گناه موت است.»

   عیسی نیز به همین دلیل آمد… تا مجازات گناهان ما را بر دوش گیرد، كه ما مجبور نباشیم بمیریم و تا ابد از خدا جدا بمانیم. وقتی كه عیسی بر روی صلیب مرد، او جریمه تمامی گناهان شما را تمام و كمال پرداخت نمود، و امروز آماده است تا بخشش كامل گناهان و حیات ابدی را به شما هدیه كند. كتاب مقدس می فرماید:

«زیرا مزدی که گناه می‌دهد موت است، امّا خدا به کسانی که با خداوند ما، مسیح عیسی متّحد هستند، حیات جاودان می‌بخشد.»

(رومیان ۶ : ۲۳)

«برای خواندن مطالب بیشتر، شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نمایید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page