top of page

 

«آيا عيسي تنها راه است؟»

 

«سئوال: «مسیحیت «انتخاب درست» است. آیا این بیانی ساده گرایانه نیست؟»

 

   پاسخ ما:

   ما یك مقاله برجسته داریم كه با تفاوتهای بین اعتقادات عمده جهان سر و كار دارد. در این مقاله تعالیم عیسی مسیح با دیگر تعالیم موجود در ادیان مختلف جهان مقایسه شده است.(لطفاً متصل شدن به خدا را ملاحظه كنید.)

   همچنین لطفاً مقالات موجود در بخش دوم از صفحه و عیسی؟ را ملاحظه نمایید. می پرسید آیا این بیانی ساده گرایانه است؟ اگر حقیقت داشته باشد خیر. عیسی فرمود كه او راه و راستی و حیات است. (یوحنا ۱۴ : ۶)

   یا او حقیقت را می گفت و یا اینكه سخنش دروغ بود. اگر او حقیقت را می گفت، ساده گرایانه نیست اگر با او موافقت كنیم. اینگونه برداشت می شود كه پیروان عیسی عموماً از نیمكره غربی زمین هستند. اما عیسی كار خود را از خاورمیانه آغاز كرد و سپس به مناطق دیگر نیز انتشار یافت تا اینكه سرتاسر كره زمین را فرا گرفت.

   ایمانداران زیادی در آفریقا و آسیا وجود دارند. در حال حاضر بزرگترین كلیسای مسیحی دنیا در كره جنوبی قرار دارد. ایمان به مسیح یك ایمان غربی نیست، اگرچه شك گرایان و مخالفین علاقمند هستند تا چنین تصویری را ارائه كنند.

   كتاب مقدس می فرماید كه جمعیت كثیری از ایمانداران در بهشت از هر امت و قبیله و قوم و زبان خواهند بود (مكاشفه ۷ : ۹) و اینكه عیسی به خاطر گناهان تمامی مردم از هر قبیله و زبان و قوم و امت، جان خود را فدا نمود. (مكاشفه ۵ : ۹)

   اگر عیسی در حقیقت خداست، همانگونه كه خود او نیز اظهار نمود، و برای اثبات این ادعا از مردگان قیام كرد، پس او دلیلی كافی به ما داده است تا به او ایمان آوریم. (لطفاً فراتر از ایمانی كوركورانه را ملاحظه كنید.) او طالب ایمانی ساده گرایانه نیست، بلكه خواستار ایمانی آگاهانه است.          كسانی كه به عیسی ایمان بیاورند از یك زندگی پر بركت، هدایت در زندگی، صلح با خدا و حیات ابدی بهره مند خواهند شد. نمی توان گفت كه این یك تصمیم توخالی و نابخردانه است.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page