top of page

«آيا عيسی هرگز گفت كه او خداست؟»

 

   آیا عیسی خداست؟ درباره ی این ادعای جالب تحقیق كنید.

   به نظر می آید كه اولین پیروان عیسی كاملاً به این موضوع اعتقاد داشتند كه عیسی، خدای كامل است كه به شكل انسان ظاهر شد. پولس فرمود:

«عیسی صورت خدای نادیده است … در او كاملیت خدا ساكن شد.»

   یوحنا گفت:

«عیسی جهان را آفرید.»

   پطرس گفت:

«هر كس كه به او ایمان آورد بخشش گناهان را از طریق نام او دریافت خواهد كرد.»

   اما عیسی درباره ی خودش چه گفت؟ آیا او هرگز خود را به عنوان خدا معرفی نمود؟ بر پایه ی آن چه در كتاب مقدس می خوانیم قطعاً همین طور است. در این جا برخی از اظهارات عیسی را در طول مدتی كه بر روی زمین می زیست، می خوانیم.

 

   آیا عیسی خداست؟ عیسی چگونه به این موضوع اشاره نمود كه او خود خداوند است:

   «یهودیان به او گفتند: «تو هنوز پنجاه سال هم نداری پس چگونه ممکن است، ابراهیم را دیده باشی؟» عیسی به ایشان گفت: «یقین بدانید که پیش از تولّد ابراهیم، من بوده‌ام و هستم.» آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند ولی از نظر مردم دور شد و معبد بزرگ را ترک کرد و رفت.» (یوحنا ۸ : ۵۷ – ۵۹)

   «من و پدر یك هستیم.» آنگاه یهودیان باز سنگ ها برداشتند تا او را سنگسار كنند.«عیسی به آنها گفت: «من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام داده‌ام به‌خاطر کدام‌یک از آنها مرا سنگسار می‌کنید؟»

   یهودیان در جواب گفتند: «برای کارهای نیک نیست که می‌خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به‌خاطر کفرگفتن توست. تو که یک انسان هستی و ادّعای الوهیّت می‌کنی!» (یوحنا ۱۰ : ۳۰ – ۳۳)

   «پس عیسی با صدای بلند گفت: «هرکه به من ایمان بیاورد نه فقط به من بلکه به فرستندة من نیز ایمان آورده است. هرکه مرا می‌بیند فرستندة مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمده‌ام تا هرکه به من ایمان آورد در تاریکی نماند.» (یوحنا ۱۲ : ۴۴ – ۴۶)

   «بعد از آنکه پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشید و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: «آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟
شما مرا استاد و خداوند خطاب می‌کنید و درست هم می‌گویید زیرا که چنین هستم.پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شسته‌ام، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید.»
(یوحنا ۱۳ : ۱۲ – ۱۴)

«عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم، هیچ‌کس جز به وسیلة من نزد پدر نمی‌آید. اگر مرا می‌شناختید پدر مرا نیز می‌شناختید، از این پس شما او را می‌شناسید و او را دیده‌اید.» فیلیپُس به او گفت: «ای خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است.»
   عیسی به او گفت: «ای فیلیپُس، در این مدّت طولانی من با شما بوده‌ام و تو هنوز مرا نشناخته‌ای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می‌گویی پدر را به ما نشان بده؟»
(یوحنا ۱۴ : ۶ – ۹)

 

   آیا عیسی خدا است؟ آنطور كه او خود را توصیف نمود:

   «عیسی به آنان گفت: «یقین بدانید آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می‌کند،
زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می‌بخشد.» به او گفتند: «ای آقا، همیشه این نان را به ما بده.»
   عیسی به آنها گفت: «من نان حیات هستم. هرکه نزد من بیاید، هرگز گرسنه نخواهد شد و هرکه به من ایمان بیاورد، هرگز تشنه نخواهد گردید.
امّا چنانکه گفتم شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید.»
(یوحنا ۶ : ۳۲ – ۳۶)

   «عیسی باز به مردم گفت: «من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت.» فریسیان به او گفتند: «تو دربارة خودت شهادت می‌دهی پس شهادت تو اعتباری ندارد.»
عیسی در پاسخ گفت: «من حتّی اگر بر خود شهادت بدهم، شهادتم معتبر است، زیرا من می‌دانم از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم ولی شما نمی‌دانید که من از کجا آمده‌ام و به کجا می‌روم.»
(یوحنا ۸ : ۱۲ – ۱۴)

   «پس عیسی بار دیگر به آنها گفت: «یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. همة کسانی که قبل از من آمدند، دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند. 

   من در هستم، هرکه به وسیلة من وارد شود نجات می‌باید و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند.» 

   «من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد.»(یوحنا ۱۰ : ۷ – ۱۱)

   «مرتا به عیسی گفت: «خداوندا، اگر تو اینجا می‌بودی، برادرم نمی‌مُرد. با وجود این می‌دانم که الآن هم هرچه از خدا بخواهی به تو عطا خواهد کرد.» عیسی گفت: «برادرت باز زنده خواهد شد.» مرتا گفت: «می‌دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد.»
   عیسی گفت: «من قیامت و حیات هستم. کسی که به من ایمان بیاورد حتّی اگر بمیرد، حیات خواهد داشت؛ هر کسی که زنده باشد و به من ایمان بیاورد، هرگز نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟»
   مرتا گفت: «آری، خداوندا! من ایمان دارم که تو مسیح و پسر خدا هستی که می‌باید به جهان بیاید.» 
(یوحنا ۱۱ : ۲۱ – ۲۷)

 

آیا عیسی خداست؟ آنچه كه او درباره ی دلیل فرستاده شدنش به این دنیا فرمود:

   « پس عیسی آنان را نزد خود خوانده فرمود: «شما می‌دانید که در این دنیا حکمرانان بر زیردستان خود آقایی می‌کنند و رهبرانشان به آنان زور می‌گویند. امّا در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هرکه می‌خواهد در بین شما بزرگ باشد، باید خادم همه گردد و هرکه بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.» (متی ۲۰ : ۲۵ – ۲۸)

   «زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کشت ولی سه روز بعد، دوباره زنده خواهد شد. امّا آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می‌ترسیدند از او چیزی بپرسند.» (مرقس ۹ : ۳۱ – ۳۲)

«زیرا خدا جهانیان را آن‌قدر محبّت نمود که پسر یگانة خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب حیات جاودان شود.
زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد.»
   «هرکس به او ایمان بیاورد محکوم نمی‌شود امّا کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیّت باقی می‌ماند، زیرا به اسم پسر یگانة خدا ایمان نیاورده است.»
(یوحنا ۳ : ۱۶ – ۱۸)

   «همة کسانی که پدر به من می‌بخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که نزد من می‌آید بیرون نخواهم کرد.  من از آسمان به زمین آمده‌ام نه به‌خاطر آنکه ارادة خود را به عمل آورم، بلکه ارادة فرستندة خویش را و ارادة فرستندة من این است که من از همة کسانی که او به من داده است حتّی یک‌ نفر را هم از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. 
   زیرا خواست پدر من این است که هرکس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد، صاحب حیات جاودان گردد. و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد.»
(یوحنا ۶ : ۳۷ – ۴۰)


«آیا هنوز هم كنجكاو هستید تا بدانید كه آیا عیسی واقعاً خدا است؟ برای اینكه سخنان عیسی را بیشتر بخوانید و

این موضوع را درك كنید كه او چرا به این دنیا آمد، می توانیدانجیل «یوحنا» را از كتاب مقدس مطالعه كنید.»

 

 

 

نوید رهایی

bottom of page