top of page

«استرس و رئوس مطالب»

 

«تسكین استرس برای دانشجویان دانشكده»

 

   به نوشته ی: برندون ماركت

   با شروع هر نیم سال یک بار دیگر سر و كله زشت او پیدا می شود. در طی چند روز اول، هر كلاس رئوس مطالب خود را ارائه می كند. در نگاه اول این رئوس مطالب خیلی تهدیدكننده به نظر نمی آیند. روی هم رفته تقریباً تعداد مطالب كم است، این طور نیست؟ چند صفحه بیشتر نیست. اما تا آخر هفته هر كدام از رئوس مطالب یک نكته مخوف و وحشتناک را آشكار می سازد. هیچ یک از استادان بر این امر واقف نیستند كه ما بیش از یک كلاس داریم.

   «تسكین استرس مورد نیاز است»

   با در نظر گرفتن این موضوع كه ما یک نیم سال كامل تحصیلی را پیش رو داریم، تحمل فشار كار به نظر دشوار می آید ولی نه غیرممكن. شانزده هفته كمابیش برای اتمام كار كافی است. اما همیشه این طور نیست. می دانید كلاس ها تنها چیزی نیستند كه در دنیای ما وجود دارند.

   بعضی از ما شاغل هستیم، تعداد زیادی از ما در انجمن های خیریه دختران و یا اتحادیه های پسران مسئولیت هایی بر عهده داریم. اوه، این را هم فراموش نكنید كه هر یک از ما زندگی اجتماعی خود را نیز دارد.

   به مرور، اما به طور قطع به نظر می آید كه قادر نیستیم با این روند پیش برویم. فقط كافی است یک روز با خود بگوییم: «خوب، بعداً تكالیفم را انجام خواهم داد.» و به این ترتیب روز بعد با دو برابر حجم كار روبرو می شویم. نزدیک امتحان میان ترم، می خواهیم با سرعتی دیوانه وار مطالب خواندنی و تكالیف خود را كامل كنیم و در این بین امیدواریم كه فرصتی هم برای مطالعه جهت آماده شدن برای امتحان پیدا كنیم.

   چندین لیتر قهوه و نوشیدنی های كربنات دار می نوشیم تا فقط بتوانیم قدری سرحال بمانیم و به خواندن یا نوشتن ادامه دهیم. با نزدیک شدن هفته امتحانات پایان ترم، كم – كم فرصت كامل كردن تكالیف و همچنین عقل خود را از دست می دهیم. پس دانشجوی بینوا چكار باید بكند؟

 

   «قدم های لازم جهت تسكین استرس»

   خوب، من پاسخی پیدا كردم، و نام او عیسی است. این چیزی است كه عیسی می گوید:

«بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید،

زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است.»

 

   عیسی می داند كه زندگی ممكن است تا چه اندازه دشوار باشد و او می خواهد تا به شما كمک كند. وقتی كه به عیسی مسیح اعتماد می كنیم، او به ما قول می دهد كه برای دست یابی به آرامشی كه روح ما به شدت به آن نیازمند است، به ما كمک كند.

   از این صحبت ها منظورم این نیست كه: «به عیسی ایمان بیاور و تمامی مشكلات تو بخار شده و از بین خواهد رفت»، چرا كه این موضوع حقیقت ندارد. اما عیسی مسیح دیدگاه متفاوتی را نسبت به همه چیز به ما می دهد.

   همان طور كه قدم به قدم به امتحانات آخر ترم نزدیک می شوم، اگر چه می دانم كه مطالعه و تحصیل بسیار با اهمیت است، لیكن این را نیز می دانم كه این امتحانات پایان خواهند یافت. اما رابطه من با خداوند ابدی است. آری، امتحانات آخر ترم و تكالیف ترم مهم است اما این ها پایان و همه وجود و هستی من نیستند.

 

   «راه حل برای تسكین استرس»

   به جای این كه تمركز من بر معدلم باشد، بر عیسی تمركز دارم. اختصاص دادن وقت معینی به دعا و مطالعه كتاب مقدس باعث رشد و پرورش این رابطه می شود و هم چنین اولویت ها را در زندگی ام مشخص می كند. در ساعات دعا، من تمامی بار، استرس و فشار را به حضور خدا

می برم. همان گونه كه خدا وعده داده است، او مقداری از این بار را از دوش من برداشته و به من كمک می كند تا بتوانم تحمل كنم.

 

   «نتایج تسكین استرس»

   یادم می آید یک سال در حال مطالعه برای امتحانات پایان ترم بودم كه ناگهان احساس كردم به جای انجام دادن تكالیف كلاسی باید وقتم را با مطالعه كتاب مقدس بگذرانم. شاید حدود نیمی از وقت مطالعه را با دعا و خواندن كتاب مقدس گذراندم.

   نیمه دیگر وقتم را مطابق معمول با مطالعه دروس خود گذراندم. توضیح دادن راجع به دریافت پاسخ دعا كار ساده ای نیست، فقط این را می توانم بگویم كه به نظر می آمد حافظه ام به طرز فوق العاده ای شارژ شده بود.

   یادآوری مطالب برایم آسانتر شده بود. البته این موضوع در تمامی امتحاناتم اتفاق نیفتاده است اما ایمان دارم كه در اوقات پریشانی و پر دغدغه این خداوند بوده كه به من كمک كرده است و هم چنین زمانی كه به دعوت عیسی پاسخ مثبت می دهیم عیسی واقعاً به روح ما آرامش می بخشد.

«نزد من آیید . . .»

»برای مطلع شدن از دیدگاه دانشجوی دیگری در ارتباط با چگونگی رهایی از استرس، مقاله عیسی: عصایی برای ضعفا را ملاحظه نمایید.»

 

 

 

نوید رهایی

bottom of page