top of page

 

«كتاب مقدس الهام شده است» چه مفهومی دارد؟»

 

 

   پاسخ ما:

   همانطور كه یك كارفرما انجام كار را به كارمند خود، چه زن و چه مرد واگذار می كند، خدا نیز در طول تاریخ، نوشتن آنچه را که در نظر داشت به اشخاص گوناگون واگذار نمود تا کنش ها و واکنش های خدا و انسان را در رابطه با یکدیگر نگاشته و ثبت كنند و به این وسیله پیام نجات بخش او به همه ی جاهای كره ی زمین برسد.

   موسی پنج كتاب اول از كتاب مقدس را نوشت و آنچه را كه در آن دوره از زمان اتفاق افتاد به ثبت رسانید. اشعیا آنچه كه خداوند به او گفت تا به مردم اسرائیل بگوید را نگاشت. ارمیا همه ی رویدادهایی را نوشت كه نتیجه ی صحبت های وی با مردم اسرائیل بود، و همچنین واکنش های آنها در برابر این پیام ها را نیز نوشت. متا، مرقس، لوقا و یوحنا درباره ی جزئیات زندگی عیسا و سخنان او نوشتند.

   روی هم رفته ۴۰ نویسنده ی مختلف، در طول یك دوره ی بسیار طولانی (۱۵۰۰ سال)، و از جاهای مختلف جغرافیایی نویسندگان کتاب مقدس بوده اند. اما توصیف آنان از خدا و پیام آنها درباره ی اینكه چگونه می توانیم خدا را بشناسیم یكسان است.

   به عبارتی ساده «الهام شده» یعنی «دمیده شده به وسیله ی خدا»، و یا از جانب روح خدا. خدا به طور كامل در این كار دخالت داشته است. مانند یك كار شریكی بین دو نویسنده (خدا نویسنده ی اصلی است و سپس هر كدام از نویسندگانی كه انسان بودند). خداوند در خصوص آنچه كه باید نویسندگان می گفتند، می نوشتند و می گنجاندند آنها را هدایت می كرد.

   اگرچه خداوند از طریق آنها كار می كرد اما در بیشتر نوشته ها سبك و برجستگی نگارش منحصر به فرد هر كدام از نویسندگان آشكار است. به عنوان مثال نویسندگان انجیل ها (كه زندگی و سخنان عیسی را به ثبت رسانده اند)، متی، مرقس، لوقا و یوحنا بوده اند.

   همگی آنها اعمال و سخنان عیسی را ذكر كرده اند، اما در عین حال هر كدام بر موضوعی متفاوت تاكید داشته است. یوحنا زمان بیشتری را به این اختصاص داد تا آنچه را كه عیسا درباره ی خداوندی خویش گفته بود به نگارش در آورد.

   متی و لوقا زمان بیشتری را اختصاص دادند تا پیرامون شرایط موجود هنگام تولد عیسی مطالبی بنویسند. مرقس تنها خلاصه ای از زندگی عیسی را نوشته است. در اینجا مطالبی را از كتاب مقدس می بینید كه نشان می دهد نویسندگانی كه انسان بودند در خصوص نوشته هایشان به وسیله ی خدا هدایت شده اند: و خداوند به موسی گفت:

«خداوند به موسی فرمود: «احکامی را که به تو دادم بنویس، زیرا اینها شرایط پیمانی هستند که با تو و قوم اسرائیل بسته‌ام.»

(خروج ۳۴ : ۲۷)

 

«در چهارمین سال سلطنت یهویاقیم، پادشاه یهودا، خداوند به من گفت: «طوماری بردار و هرچه را که تاکنون دربارة اسرائیل و یهودا

به تو گفته‌ام بر آن بنویس. همه چیزهایی را که از ابتدا -از زمان یوشیا تا به امروز- به تو گفته‌ام بنویس.»

(ارمیا ۳۶ : ۱ – ۲)

 

   «خدا به من گفت در کتابی بنویسم که مردم چگونه‌اند، تا برای ابد ثبت شود که آنها چقدر شریرند.»

(اشعیا ۳۰ : ۸)

 

   «وقتی او را دیدم مثل مرده پیش پای او افتادم، امّا او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت: «نترس، من اول و آخر هستم.
من زنده بودم و مُردم و اکنون تا به ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان را در دست دارم.
آنچه را می‌بینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتّفاق می‌افتد.»

(مكاشفه ۱ : ۱۷ – ۱۹)

 

  «تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است، اقدام کرده‌اند و آنچه را که به وسیلة

شاهدان عینی اوّلیه و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آورده‌اند. من نیز به نوبة خود، به عنوان

کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده است، صلاح دیدم که این پیشامدها را

به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همة مطالبی که از آن اطّلاع یافته‌ای، پی ببری.»

(لوقا ۱ : ۱ – ۴)

 

«عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد.ولی این‌قدر نوشته شد تا

شما ایمان بیاورید که عیسی، مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیلة نام او صاحب حیات جاودان شوید.»

(یوحنا ۲۰ : ۳۰ – ۳۱)

 

«… و از کودکی با کتاب مقدّس، که قادر است به تو حکمت ببخشد تا به وسیلة ایمان به مسیح عیسی نجات یابی، آشنا بوده‌ای.
تمام کتاب مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما

در نیکی مطلق مفید استتا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهّز باشد.»

(دوم تیموتاؤس ۳ : ۱۵ – ۱۷)

 

«امّا بیش از همه‌چیز، این را به یاد داشته باشید که هیچ‌کس نمی‌تواند به تنهایی پیشگویی‌های کتاب مقدّس را تفسیر کند. زیرا هیچ

پیشگویی از روی نقشه و خواستة انسان به وجود نیامده است؛ بلکه مردم تحت تأثیر روح‌القدس، کلام خدا را بیان نمودند.»

(دوم پطرس ۱ : ۲۰ – ۲۱)

 

«سپس عیسی به آنان فرمود: «شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته‌های انبیا کُند ذهن هستید. آیا نمی‌باید که مسیح

قبل از ورود به جلال خود همین‌طور رنج ببیند؟» آن‌ وقت از تورات موسی و نوشته‌های انبیا شروع کرد و

در هر قسمت از کتاب مقدّسآیاتی را که دربارة خودش بود برای آنان بیان فرمود.»

 (لوقا ۲۴ : ۲۵ – ۲۷)

 

و به ایشان فرمود: «وقتی هنوز با شما بودم و می‌گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته‌های انبیا و زبور دربارة من نوشته شده،

باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود.»بعد اذهان ایشان را باز کرد تا کتاب مقدّس را بفهمند.

(لوقا ۲۴ : ۴۴ – ۴۵)

 

«مطالعه ی اطلاعات ذیل در این رابطه مفید خواهد بود: چرا می توانید كتاب مقدس را باور كنید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page