top of page

«بنابراين چرا اتفاقات بد رخ می دهند؟»

 

   به نوشته: استیسی جیمز

   بزرگ ترین سئوال در خصوص بلایا این است كه «چرا خداوند مانع این اتفاقات نمی شود؟» اگر خدا واقعاً نیكویی مطلق و قدرت مطلق است چرا او هیچ كاری انجام نمی دهد؟

   اول از همه باید بدانیم كه خدا بدی و زیان را نمی آفریند؛ او اجازه می دهد تا آن اتفاق بیفتد. وقتی كه در آغاز خدا جهان را آفرید، او همه چیز را خوب و نیک خلق كرد. او انسان را با آزادی انتخاب آفرید. این شامل آزادی برای دست زدن به انتخاب های درست و یا نادرست است. اغلب اوقات پیآمد انتخاب های نادرست صدماتی است كه به خود و یا دیگران می زنیم، و بعضی وقت ها به ناحق قربانیان بی گناهی در این بین صدمه

می بینند.

   در دوران دانشكده به دلیل حادثه ای كه هنگام شیرجه زدن برایم اتفاق افتاد فلج شدم. خدا مرا به درون آب هل نداد تا مرا مجازات كند، و یا لزوماً این اتفاق نیفتاد تا خدا درسی به من بدهد. من خود این انتخاب را كردم تا از روی شانه های دوستم به داخل آب شیرجه بزنم. اگرچه حاصل این انتخاب بسیار وحشتناک بود اما من جز خودم نمی توانم كسی را ملامت و سرزنش كنم.

   البته خدا می توانست در همه چیز مداخله كند و در خصوص زندگی ما همه چیز را كنترل نماید… چه در خصوص اتفاقات خوب و چه اتفاقات بد… اما در این صورت ما شبیه به روبات هایی می شدیم كه واقعاً آزاد نیستند. اگر خدا می خواست حتی می توانست ما را به زور وادار سازد كه او را دوست داشته باشیم، اما عشقی كه با جبر و زور همراه باشد یک عشق واقعی نیست.

   خدا به ما این آزادی را می دهد كه به میل خود یا او را انتخاب كنیم و یا انتخاب نكنیم، به ما این آزادی را می دهد كه زندگی كنیم و از زندگی لذت ببریم، و این آزادی را به ما می دهد كه دست به انتخاب های درست و یا نادرست بزنیم. متاسفانه ما مجبور هستیم تا با نتایج و پیآمدهای اعمال خود و دیگران روبرو شویم.

 

   سی. اس. لوییس، نویسنده، اظهار كرد كه هشتاد درصد رنج های ما نتیجه شرارت های اخلاقی است كه بشر مرتكب می شود. پس بیست درصد بقیه چه؟ باید گفت چیزهایی وجود دارد كه ما تا زمانی كه بر روی كره زمین زندگی می كنیم هیچ وقت واقعاً نخواهیم فهمید.

   ولی خبر خوشی وجود دارد. اول از همه این كه خدای محبت، خدای عدالت نیز هست. برای همه كسانی كه دست به انتخاب های نادرست

می زنند، به قربانیان بی گناه آسیب می رسانند و بدون هیچ مشكلی از مجازات می گریزند روزی فرا خواهد رسید كه نتیجه اعمال خود را خواهند دید. خدا داور نهایی است و در موعد مقرر خدا همه انسان ها را مطابق با اعمالشان قضاوت خواهد كرد.

«در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند. همه‌چیز در برابر چشمان او

برهنه و روباز است و همه ما باید حساب خود را به او پس بدهیم.»

(عبرانیان ۴ : ۱۳)

 

   ثانیاً اغلب اوقات خداوند آزمایشات زندگی را جهت رسیدن به اهداف بهتر و عظیم تری به كار می گیرد تا شخصیت ما را رشد و پرورش داده و از ما انسان های بهتری بسازد. بنابراین ما نیز توانایی آن را می یابیم تا به اشخاصی كه شرایط مشابه ای دارند كمک كنیم. من توانایی آن را یافته ام تا دست یاری به سوی دانشجویانی دراز كنم كه دچار معلولیت هستند (بعد از این كه شخصیت من از خود خشنودی به غم خواری تغییر كرد!).    آزمایشات زندگی ما را وادار می سازد تا متوجه شویم كه در زندگی چه چیزی مهم است، و اغلب ما را به خدا نزدیک تر می سازد زمانی كه هیچ چیز دیگری قادر نیست ما را به خدا نزدیک كند. ما به اهمیت ایمان، محبت، توجه به دیگران و اهمیت خانواده و دوستان پی می بریم.

   ثالثاً خدا راهی برای رهایی مهیا ساخته است. زمانی فرا خواهد رسید كه دیگر هیچ درد و رنجی وجود نخواهد داشت. در بهشت، انسان ها از سعادتی لذت خواهند برد كه فراتر از تصور ما است. خدا مكانی را برای جلال ابدی آفریده است كه در آن جا گریه، درد، بیماری و مرگ وجود ندارد؛ جایی كه انسان ها در شادی خدا تا ابد شریک و سهیم خواهند شد.

 

   بالاخره خدا برای ما اهمیت قائل است. خداوند هرگز وعده نداده است كه زندگی بدون مشكلات خواهد بود، اما او قول داده است تا در كنار انسان ها باشد. عیسی خود محبت، غم خواری و اندوه را احساس كرد و همانند یک آهن ربا به سوی كسانی كه درد و رنج داشتند جذب می شد. خدا در محبت خود مایل است تا ما با او رابطه داشته باشیم.

«و محبّت خدا از این طریق به ما آشکار گردید که خدا پسر یگانة خود را به جهان فرستاد تا ما به وسیلة او حیات داشته باشیم.»

(یوحنا ۳ : ۱۶)

 

«برای خواندن داستان استیسی به وب سایت او مراجعه كنید.www.walkingvictorious.com»

 

 

 

 

bottom of page