top of page

 

«چرا برای خوشحال بودن به خدا نياز دارم؟»

 

«پرسش: «من در زندگی خود شادی را یافته ام. چرا بایستی معنی هدف و شادی را از مفهوم موجودی خدایی بگیرم؟»

 

   نویسند. . . پاسخ ما:

   حق با شماست، شما می توانید بدون داشتن نیاز به خدا شادی را در زندگی خود بیابید. بسیاری از مردم از توانایی مالی و داشتن یك خانواده ی دوست داشتنی كه شاید با تعدادی مشكلات در زندگی توأم باشد لذت می برند. هر قدر هم که در زندگی خود شادی داشته باشید اما، زندگی شما با خدا به گونه ای كامل تر و عمیق تر خواهد بود.

   شناختن خدا تفاوتی عظیم را در بر دارد. این گونه فكر كنید. راندن سه چرخه برای یك بچه بسیار لذت بخش به نظر می آید، اما بعداً اگر او بزرگتر شود و یك ماشین پورشه براند، سه چرخه برای او خسته كننده به نظر خواهد آمد.

   شاید پیش خود فكر كنید كه هر آنچه در زندگی می خواستید در اختیار دارید، اما این را بدانید كه ممكن است این را از دیدگاه كسی بگویید كه سه چرخه می راند! عیسی فرمود كه قادر است امیال و آرزوهای ما را برآورده سازد، به گونه ای كه هیچ چیز دیگری نمی تواند این كار را انجام دهد. (یوحنا ۴ : ۱۳ – ۱۴؛ ۶ : ۳۵)

   دلیلش این است كه ما فقط موجوداتی فیزیكی نیستیم، در واقع ما انسان ها موجوداتی روحی هستیم. تنها خدا قادر است به طور كامل گرسنگی و تشنگی روحانی ما را سیر كند. در حالی كه ممكن است بدون خدا نیز شاد باشیم، اما تنها از راه شناختن خدا می توانیم لذت و خوشی واقعی را تجربه نماییم، رضایت مندی و آرامش را.

   همچنین مسئله ی جاودانگی نیز وجود دارد. اگر زمان محدود شما بر روی زمین فرصتی از جانب خدا باشد تا خدا شما را امتحان كند چطور؟ امتحان برای دیدن اینكه آیا شما به او روی خواهید آورد یا خیر؟ اگر اینچنین باشد، شما این امتحان را چگونه خواهید گذارند؟

   آیا شما، (همانگونه كه رومیان باب اول می گوید) دانش خدا را مردود می شمارید؟ آیا شواهدی را كه دلیل بر وجود اوست و در اطراف شماست می بینید، ولی نمی خواهید وجود او را تایید كنید؟ اگر هرگز خدا را در زندگی خود نپذیرید چطور؟ خوب، همانطور كه شما اشاره كردید هنوز هم قادر خواهید بود تا از مزایای این زندگی لذت ببرید.

   اما بدانید كه این لذت و خوشی برای شما در این دنیا به پایان خواهد رسید، زیرا انتخاب كرده اید تا خدا را رد كنید. شما هدیه ی هستی و وجود خودتان را پذیرفته اید اما كسی را كه این هدیه را به شما داده است را نپذیرفته اید!

   اگر خدا هنوز تمامی خلاقیت خود را به نمایش نگذاشته باشد و آنچه را كه برای زندگی بعدی طراحی نموده است بیش از این باشد چطور؟ البته برای كسانی كه او را رد نكرده اند. اگر زندگی بعدی بر این زندگی برتری داشته باشد چطور؟ برتری ای بیشتر از آنچه راندن پورشه نسبت به راندن سه چرخه دارد. اگر خدا را رد كرده اید، شما آنجا نخواهید بود تا ببینید. انتخاب با شماست، چه انتخابی می کنید؟

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page