top of page

 

«چرا خدا كسی را كه می داند او را نخواهد پذيرفت می آفريند؟»

 

پرسش: «اگر خدا آگاه بر همه چیز است و می داند چه كسی به بهشت خواهد رفت و چه كسی به دوزخ،

چرا اجازه می دهد كه یك شخص با اراده ی آزاد آفریده شود؟ چرا خدا اجازه می دهد كه آن شخص

رنج و درد ببیند و به وسیله ی او آزمایش شود، اگر كه از پیش نتیجه را می داند؟»

 

   پاسخ ما:

   اگرچه خدا از تمامی رویدادهایی كه حاصل قلمروی اراده آزاد است از پیش آگاهی دارد، اما لازم است كه او اجازه دهد این وقایع اتفاق بیفتند. این حقیقت كه آن وقایع اتفاق می افتند، نشان می دهد كه چگونه خدا از آن وقایع از پیش آگاه است. اگر خدا اجازه نمی داد تا آن وقایع اتفاق بیفتند و انتخاب ها انجام پذیرند، در حقیقت اراده آزادی وجود نداشت.

   در ارتباط با پرسش هایی مرموز و عمیق مانند همین پرسشی كه شما مطرح كردید، بعضی وقت ها لازم است تا ما حدس هایی بزنیم و

فرضیه هایی را در نظر بگیریم؛ مگر این كه كتاب مقدس در ارتباط با آن موضوع كاملاً روشن و آشكار سخن گفته باشد.

   به عقیده ی ما كتاب مقدس در این باره كاملاً روشن سخن نمی گوید، بنابراین پاسخ ما در این باره در واقع یک نظریه است و نه یک توضیح مستقیم از متن کتاب مقدس. به هر حال آنچه كه به طور قطع می توانیم بگوییم این است كه می توان به خدا اعتماد نمود. شاید این موضوع اصلی بحث باشد.

   بی تردید ما پاسخی برای همه ی پرسش ها و درک بسیاری چیز ها را نداریم، ولی آیا خدا به اندازه ی كافی شواهدی در اختیار ما گذاشته است تا بدانیم كه او قابل اطمینان است؟ آیا ما می توانیم به شخصیت او اعتماد كنیم؟

   آری، خداوند از طریق عیسی مسیح، قابل اعتماد بودن خود را به انسان به روشنی نشان داد. خدا شبیه انسان شد، و بعد اجازه داد تا شكنجه شده و به جای ما كشته شود. او این كار را كرد تا ما بتوانیم بخشش گناهان خود را به دست آوریم، تا مجبور نباشیم به خاطر گناهانمان بمیریم. این عمل وی یعنی پرداخت مجازات گناهان ما از طریق عیسی، كه پسر خداست، نشان می دهد كه خدا برای ما اهمیت قائل است.

   سپس خداوند گامی فراتر نهاد. بعد از اینكه عیسی مصلوب شد و مرد و به خاك سپرده شد، پس از گذشت سه روز از مردگان برخاست، همان گونه كه پیشتر نیز گفته بود. مرگ برای خدا مشكلی نیست. خداوند كنترل همه چیز را در دست دارد. به دلیل محبتی كه خداوند نسبت به ما داشت، عیسی به خاطر گناهان ما مرد و برای نشان دادن قدرت و كنترلی كه در دستان خود دارد از مردگان برخاست.

   خداوند همواره به كلام خود وفادار است و آن را به انجام می رساند. خدا برای ما اهمیت قائل است و او كنترل همه چیز را در دستان خود دارد. زمانی كه می خواهیم درباره ی اسرار و معماهای بزرگ زندگی بیاندیشیم بایستی این دو نكته ی اساسی را درك كنیم.

   این موضوع حقیقت دارد كه خداوند پاسخ همه ی پرسش ها را به ما نداده است، اما او به اندازه ی كافی پاسخ هایی را در اختیار ما قرار داده است كه بدانیم قادر هستیم به او اعتماد كنیم و از او پیروی نماییم.

   ما به اندازه ی كافی درباره ی خدا آگاهی داریم تا بدانیم كه او رحم کننده، عادل، منصف، نیكو و . . . است، حتی اگر همه ی راه های وی كاملاً برای ما قابل درك نباشند و حتی اگر او به همه ی پرسش های ما به تمام و كمال پاسخ نداده باشد.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page