top of page

 

«تفاوت بين عيسی مسيح و ديگر اديان جهان در چيست؟»

 

 

   بیایید به طور مختصر به جنبه های نمادین عیسی مسیح نگاه كنیم و ببینیم كه چگونه در مقایسه با دیگر ادیان جهان تفاوت اساسی وجود دارد.

   ۱- عیسی مسیح به دنبال آن است تا با ما ارتباط برقرار كند. آیا تا به حال با كسی در ارتباط بوده اید كه همواره مجبور باشید ابتكار عمل نشان داده و در همه چیز قدم اول را بردارید؟

   اینگونه روابط بسیار خسته كننده اند و معمولاً مدت زمان زیادی به طول نمی انجامند. بهترین دوستان كسانی هستند كه از حضور یكدیگر به قدری لذت می برند كه هر دو طرف به طور مساوی برای ادامه ی این رابطه وقت صرف می كنند.

   برخلاف مذهب های دیگر كه خود شخص همواره در تلاش است تا به خدا برسد، در مورد مسیح شما خدا را می بینید كه سعی دارد به شما نزدیك شود. عیسی مسیح دلیل آمدن خود را بیان نمود:«من آمده‌ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند.» عیسی آمد تا به كسانی كه به او ایمان می آورند حیات جاودانه را عطا نماید.

   ۲- عیسی ادعا كرد كه خدا است. هیچ یك از شخصیت های اصلی و كلیدی مذهب های دیگر چنین ادعایی نكرد.

   ۳- عیسی كامل و بی عیب زندگی كرد و خداوندی خود را از طریق معجزاتی كه کرد نشان داد. از آن جمله می توان معجزاتی همچون شفای مرد نابینا، آرام كردن طوفان در دریا، زنده كردن مردگان و مهیا كردن فوری خوراك برای هزاران نفر از مردم را نام برد.

   رهبران مذهب های دیگر جهان پیغام هایی برای مردم دارند، اما هیچ كدام از آنها همانند عیسی مسیح قدرت معجزه آسای خود را نشان نداد. عیسی فرمود: «امّا اگر کارهای او را انجام می‌دهم حتّی اگر به من ایمان نمی‌آورید به کارهای من ایمان آورید و بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او.»

   ۴- در بسیاری از ادیان جهان، مردم خود را به خاطر گناهانی كه مرتكب شده اند شلاق می زنند و یا مراسم مذهبی مفصلی برای قربانی كردن به جا میآورند. عیسی بخشش را به ما هدیه می كند چرا كه به عنوان خدا، او تاوان تمامی گناهان ما را پرداخت نمود.

   «خداوند محبت خود را اینگونه به ما نشان می دهد: زمانی كه ما هنوز گناهكار بودیم عیسی به خاطر گناهان ما مُرد.» عیسی بر روی صلیب تمامی گناهان ما را بر خود گرفت و تاوان تمامی گناهان ما را پرداخت نمود.

  ۵- عیسی سه روز بعد از مصلوب شدنش از مردگان برخاست. بسیاری از مذهب ها درباره ی تناسخ در جسم تازه صحبت می كنند. عیسی در چندین موقعیت مختلف به دیگران گفت كه او را به صلیب خواهند كشید و پس از گذشت سه روز او از مردگان بر خواهد خاست.

   عیسی می خواست به طور علنی خداوندی خود را بدون هیچ شك و تردیدی به اثبات برساند. مقامات رومی از این موضوع آگاه بودند، بنابراین یك افسر ارشد رومی را گماشتند تا از قبر نگهبانی كند.

   ورودی قبر را با نشان رسمی دولت روم مهر و موم كرده به مردم هشدار دادند تا كسی نزدیك قبر نشود. با تمام اینها سه روز بعد بدن عیسی درون قبر نبود، و عیسی خود را زنده به بیش از پانصد نفر آشكار ساخت.

   هیچ یك از ادیان جهان ادعا نمی كنند كه شخصیت اصلی دین آنها از مردگان برخاسته باشد و یا حتی اظهار نكرده اند كه روزی این اتفاق خواهد افتاد.

   ۶- پیغام های كتاب مقدس منحصر به فرد است. كتاب مقدس ترکیبی از تصویرهای شاعرانه، نامربوط و بهم ریخته نیست. كتاب مقدس برای ما آشكار می كند كه خداوند كیست و نقشه ی عالی كه او برای زندگی ما دارد را مشخص می سازد. در كتاب مقدس نوشته شده است كه در طول تاریخ اتفاقی افتاد كه باعث شد تا رابطه ای كه انسان با خدا داشت قطع شود.

   كتاب مقدس به ما یاد می دهد كه چگونه می توانیم این رابطه را دوباره برقرار سازیم و فایده های این كار را نیز برای ما بازگو می كند. برای اینكه خلاصه ای از آنچه كه كتاب مقدس در این رابطه بیان می كند را بخوانید، شخصاً خدا را شناختن را ملاحظه نمایید.

   آنچه را كه خواندید تنها تعداد كمی از تفاوت هایی است كه مربوط به عیسی مسیح می شود.

«برای كسب اطلاعات بیشتر درباره ی ادیان جهان، لطفاً مقاله ی متصل شدن به خدا را مطالعه كنید.»

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page