top of page

 

«چگونه مي توانيد طوفان نوح را باور كنيد؟»

 

سوال: «چگونه می توانید طوفان نوح را باور كنید؟»

 

   پاسخ ما:

   اگر طوفان نوح محدود به یك منطقه بود چه؟ تعداد زیادی از كسانی كه باور دارند كتاب مقدس كلام خداست، و آن هم بدون هیچ خطا و اشتباهی، باور دارند كه كتاب مقدس طوفان نوح را مربوط به منطقه خاصی می داند تا این كه آن را به عنوان طوفانی ارائه كند كه مربوط به سرتاسر كره زمین باشد. استدلال آنان چیست؟

   كتاب پیدایش به زبان عبرانی نوشته شده است. همانگونه كه در مقاله دیگری نیز در همین سایت به آن اشاره شده (مقاله آیا خدا عالم هستی را در شش روز آفرید؟ را ملاحظه كنید.)، زبان عبرانی نسبت به زبان انگلیسی از كلمات كمتری استفاده می كند و معمولاً یك كلمه شامل معانی گوناگونی است.

   «زمین» (كه در زبان عبرانی «eret» است) ممكن است به زمین، سرزمین، دیار و یا خاك اطلاق شود. در ترجمه انگلیسی كتاب مقدس، هنگام نقل واقعه طوفان نوح، لغت «زمین» و یا «همه زمین» به كار برده شده است. اما لغات عبرانی به كار برده شده را نیز می توان به همان دقت، «سرزمین» و یا «همه سرزمین» ترجمه نمود.

   در بابهای هفتم و هشتم كتاب پیدایش، اینها حقایقی هستند كه ارائه شده اند. بعد از اینكه نوح به تمامی اطرافیان خود در خصوص طوفانی كه در راه بود هشدار داد، او، خانواده وی، و یك جفت از تمامی انواع حیوانات زنده هوازی (احتمالاً حیواناتی كه متعلق به آن منطقه بودند) وارد كشتی شدند.

   در كتاب مقدس می خوانیم كه خداوند كاری كرد تا چشمه های زیرزمینی باز شوند و مدت چهل شبانه روز از آسمان باران بارانید. همچنین در كتاب پیدایش می خوانیم كه آب به قدری سطح زمین (و یا خاك، دیار، یا منطقه) را پوشانده بود كه كوهها (و یا می توان آن را «تپه ها» ترجمه نمود) با عمقی معادل با پانزده ذرع آب، كه معادل ۶.۱ متر عمق است پوشیده شده بودند.

   باب هشتم اینگونه ادامه می دهد كه ۱۵۰ روز به طول انجامید (پنج ماه) تا این سیل عظیم فروكش كند. باز می خوانیم كه پس از گذشت دو ماه و نیم، كشتی بر رشته كوه آرارت قرار گرفت. كتاب مقدس نمی گوید كه كشتی بر قله كوه آرارت فرود آمد، كه ۵۱۶۵ متر ارتفاع دارد.

   دو ماه بعد از اینكه كشتی بر روی خشكی قرار گرفت، نوح شروع به آزمایش نمود تا ببیند آب با چه سرعتی در حال فروكش كردن است. او كلاغی را رها نمود، و سپس چندین مرتبه كبوترهایی را در آسمان رها كرد. بعد از گذشت مدتی، نوح سومین آزمایش را انجام داد و كبوتر دیگری را رها ساخت.

   این بار كبوتر با برگی از درخت زیتون مراجعت نمود. نوح باز هم در انتظار ماند و وقتی دید كه كبوتر این بار دیگر برنگشت، در كشتی را گشود. در پیدایش می خوانیم كه «زمین» خشك بود، كه البته می توان این لغت را «سرزمین» و یا «خاك» ترجمه نمود.

   با در نظر گرفتن دریاچه ها و یا اقیانوسهای موجود بر روی كره زمین، این مثال دیگری است كه نشان می دهد «زمین» نمی تواند به مفهوم كل كره زمین به كار رفته باشد.

   كتابهای بیشماری درباره نوح و كشتی وی وجود دارد، با این بحث و جدلها كه احتمال دارد طوفان نوح مربوط به كدام منطقه و یا مربوط به چه دورهای از تاریخ باشد، و یا اینكه آیا این طوفان تمامی سطح كره زمین را فرا گرفت و یا مربوط به منطقه خاصی بوده است.

   بحث های داغی در خصوص این موضوع وجود دارد. هدف naviderahaie.com وارد شدن به این مباحث و جدلها نیست، بلكه مطرح نمودن احتمال قریب به یقین وجود طوفانی عظیم، اما مربوط به منطقه ای خاص می باشد. علم باستان شناسی و زمین شناسی نه تنها از چنین

نتیجه گیریای حمایت می كنند، بلكه این نتیجه گیری را می توان در خود كتاب مقدس نیز یافت كه انتخابی جاودانی است.

 

 

«چطور می توانیم با خداوند رابطه شخصی خود را آغاز نمائیم؟»

 

bottom of page