top of page

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

19.

جلال و اقتدار مسیح

نویسنده: رابرت چارلز اسپرول

خدا کجاست و چرا جواب نمی­ دهد؟ دلیل این سکوت چیست؟ مگر پر جلال و مقتدر نیست؟ پس چرا این همه رنج در جهان هست؟ 80 صفحه پاسخ­ های رابرت چارلز اسپرول را حتما بخوانید.

18.

پیام مکاشفه

نویسنده: مایکل ویلیاک

صدوششمین و آخرین بخش از کتاب مقدس چه اسرار و رازهایی در خود دارد که در برخی شیفتگی و در برخی بیزاری به وجود می­ آورد؟ مایکل ویلکاک 133 صفحه به طور مفصل این بخش از کتاب مقدس را توضیح می­ دهد.

21.

موعظه کتاب مقدس

نویسنده: تت استیوآرت

چگونه می ­توانید تشخیص بدهید که در کلیسایی تا چه حد سلامت هست؟ تت استیوآرت در 34 صفحه شیوه این تشخیص را به شما می­ دهد.

20.

شمایل­ها

شمایل­ها عمدتا تصاویر مسیح، مریم عذرا، فرشتگان، قدیسین می­باشد. در واقع کتاب عهد عتیق ساختن صورت خدا را مجاز نمی ­داند. اما عیسی مسیح نه تنها کلام خداست، بلکه صورت کامل (شمایل) او هم می­ باشد. " مسیح صورت خدای نادیده است." در 31 صفحه معنای شمایل­ها را بخوانید.

نوید رهایی

23.

مقدمه­ ای بر شناخت کتاب مقدس

نویسنده: پیر گرلو

آیا عهد جدید تنها کتاب مقدس مسیحیان است و عهد قدیم کتاب یهودیان؟ چه باور غلطی در پس پشت این گفته هست؟ آیا این گفته مانع فرو رفتن در اعماق کلام خداوند نیست؟ پیر گرلو در  375 صفحه این مانع غلط را با این مقدمه­ ی مفصل برمی­ دارد.

22.

مقدمه­ ای بر شناخت عهد جدید

نویسنده: خاویر لئون دوفور

خاویر لئون دوفور قدم­ های اولیه برای شناخت عهد جدید را در این مقدمه ­ی 58 صفحه ­ای با شما در میان می ­گذارد.

25.

 مقدمه­ ای تاریخی بر

آیین نیایش سریانی

نویسنده: گیورگیس پانیکر

گیورگیس پانیکر نگاهی به تاریخ سریانی داشته و راه و روش آیین نیایش آنها را در 34 صفحه جلوی چشم ما گذاشته است.

24.

زندگی روحانی

در سنت سریانی شرقی

نویسنده: پطرس یوسف

در جسم و خون خود دست و پا می­ زنید و آواره روحانی شده ­اید. چاره چیست؟ پطرس یوسف در 53 صفحه، راه رهایی را به صورت فشرده و خلاصه نشان داده است.

27.

مژده حضرت مریم در شهر دمشق

برای نویسنده وقایعی پیش آمده و پس از فراز و نشیب های بسیار در زندگی، دیدارها و پیامهایی را دریافت کرده است. در 21 صفحه این دیدارها را ببینید و پیامها را بخوانید.

29.

معجزات، نشانه­ ها

و کارهای عجیب

نویسنده: جان لینچ

معجزه چیست و چه ویژگی­ هایی دارد؟ در کتاب مقدس چه دید و نگاهی به آن بوده؟ در دنیای معاصر چه؟ معجزه چه نقشی دارد؟ جان لینچ در 22 صفحه توضیح می ­دهد.

31.

مطالعه کتاب مقدس

برای طلوع دوباره در زندگی ایمانی­تان لازم است مطالعه کنید. مباحث مقدماتی این کتاب در 57 صفحه مقدمات لازم را برای شما فراهم کرده است.